Сторінка:Барвінок Володимир. Загальний огляд стародруків київських бібліотек. 1924.pdf/5

Матеріал з Вікіджерел
Сталася проблема з вичиткою цієї сторінки


ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД СТАРОДРУКІВ КИЇВСЬКИХ БІБЛІОТЕК.

В той час, як у Ленінграді при бібліотеках Академії Наук та Публічній і в Москві при Румянцевському Музею є спеціяльні відділи, в яких знаходяться великі збірки церковно-слов'янських видань, так званого, «Кирилівського друку», в Київі, центрі української культури, такої збірки немає. Правда, при Всенародній Бібліотеці України в Київи є окремий відділ взагалі стародруків, до складу якого входять і церковнослов'янські видання. Але цей відділ ще дуже бідний на ці видання. Остання недостача Всенародньої Бібліотеки України помякшується тим, що в Київі є инші бібліотеки, в яких знаходиться дуже багато церковно-слов'янських стародруків. В цих же бібліотеках маються доволі значні збірки видань, що вийшли з українських друкарень на латино-польській мові. Ці бібліотеки слідуючі: бувшої Київської Духовної Академії, Київо-Печерської Лаври, Софійського собору, Михайлівського та Видубецького манастирів та инші. Але відомостів про те, які церковно-слов’янські та латино-польські видання, що вийшли з українських друкарень, знаходяться в цих бібліотеках нема, бо немає відповідних каталогів; а як що де-які бібліотеки і мають друковані каталоги, то зазначені видання в них показані не окремо, а разом з иншими. Крім того, назви церковно-слов'янських видань надруковані в цих каталогах, так званим, «гражданським шрифтом», що дуже заважає знаходити в них те або инше видання. Такі друковані каталоги бібліотек: бувшої Київської Духовної Академії в 14-ти випусках, Київо-Печерської Лаври в 2-х томах та опис стародруків в книжці проф. В. Н. Перетца «Отчетъ объ экскурсіи семинарія Русской филологіи въ Кіевъ 30 мая — 10 іюня 1915 г.»

Опис церковно-слов'янських стародруків уже давно цікавить учених. Де-які книгозбірні Ленінграду, Москви, Вільни, Львова та инших міст мають такі описи, хоч і не повні, але в усякім разі вони більш менш