Сторінка:Бевзо О. А. Львівський літопис і Острозький літописець (1971).pdf/35

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана

податки належали старості, а які місту, і встановлювалися роз­міри податків[1].

Особливої уваги заслуговує згадане вище повідомлення літо­писця, що «староста вшисткого ремесла пустил, до цеху казал приступовати». Д. Зубрицький говорить, що поляки усували львівських русинів від всякого гендлю і заробітчанства[2]. Юри­дично русини не були позбавлені права вступати в цехи, однак насправді їх туди не допускали. Чимала кількість русинів пере­бувала в становищі партачів та поденщиків. Боротьба цехів проти нецехових ремісників часто доходила до збройних сути­чок, як це мало місце зокрема у Львові 1639 року, коли це­хові ремісники напали на будинки позацехових ремісників Кра­ківського передмістя, нищили майно і калічили людей[3]. Саме такі події, очевидно, примушували польський уряд вживати заходів для захисту прав нецехових ремісників. Мабуть, одним з таких заходів була вищезгадана королівська комісія і дозвіл старости займатися різними ремеслами та вступати в цехи, про які говорить автор Львівського літопису під 1638 роком. В ін­ших джерелах відомостей про цю комісію ми не знахо­димо.

Рідко також в літописних документах містяться звістки про розміри податків, які важким тягарем лягали на плечі трудя­щих мас. Однак у Львівському літопису під 1635 роком є ціка­вий запис: «Сейм бул, на котором побори великії настали. Тіль­ко у Руськом паньстві давалихмо по 30 поборов, а у інших сто­ронах єще большей»[4]. Очевидно, спеціальна ухвала про подат­ки Варшавського сейму, що відбувався з 31 січня до 13 березня 1635 року, була надто відчутна для Львова і всього Руського воєводства. Справді, ця ухвала сейму дошкуляла зокрема населенню Львова, який в ті часи був значним ремісничим центром. Ухвала сейму дуже відбилася на становищі львівських реміс­ників, що мали деякі пільги, бо тепер всі податки з ремісників «бургомістр з двома радцями кожного міста і містечка мав збирати ретельно, аби ніхто від тих податків не ухилявся, вчи­нивши в кожному цеху (шляхом присяги корпорації цехмістрів) допит, склавши на тих ремісників реєстр з докладним описом, вчинивши присягу перед книгами гродськими даного міста або повіту, що справедливо облікували, нікого не втаїли, і що більше ремісників, крім тих, що в згаданому реєстрі докладно описані, в місті або в містечку немає, [про це вони] повинні будуть підтвердити»[5]. Крім того, цей же сейм прийняв спе­ціальну ухвалу, що стосувалася Руського воєводства, за якою

  1. Д . Зубрицький , Хроніка міста Львова, стор. 283—287.
  2. Там же , стор. 287.
  3. Історія Львова, короткий нарис, Львів, 1956, стор. 27.
  4. Див. стор. 114.
  5. Volumina legum, т. III , СПб., 1859 (далі— Волюміна легум), стор. 425.