Сторінка:Воля. – 1921. – Т. 2, Рік 3. – Ч. 1-12.djvu/86

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Цю сторінку схвалено


Німецькі кольоністи на Херсонщині, які, після минулорічної крівавої росправи з ними, трималися здалека від повстанського руху й пильно виконували всі накази й розпорядження сов. влади про „разверстку“ — виведені з рівноваги реквізиціями й грабіжом з боку десятка установ — приєдналися до повстанців.

До Бірзули покликано 11-го березня ц. р. латишський баталіон для боротьби з повстанням. Того-ж дня повстанці відкрили по йому таку пальбу, що він мусив залишити місто. Повстанням керує старшина штабу У. Н. Р. — Василенко.

Поміж Знаменкою і Бірзулою розібраний залізничий шлях; вирито навіть шпали.

ПОЛЬЩА

Торгівля з Совдепією зацікавила м-ство торгу й промислу, яке гадає вислати туди спеціяльну делєґацію, щоби навідати ґрунт для можливих торговельних взаємин.

Кампанія проти Сапєги, м-ра зак. спр., роспочалася на сторінках демократичної та лівої польської преси з новою силою, в звязку з поразкою Польщі в справі голосування еміґрантів на гор.-шлеському плєбісциті та авантюрою Карла Габсбурського. Різко домагаються усунення кн. Сапєги та всього його аристократично-реакційного систему, який довів до низки скандалів та компромітацій Республіки в очах цілого світу.

100.000 демобілізованих польських вояків має засісти на „кресах“, цеб-то здебільша на Холмщині, Волині й Східній Галичині.

Прем'єр Вітос висказав головному польському комісарові при плебісциті на Гор. Шлезьку, Корфанті, подяку за вислід плебісциту серед таких важких умов.

Термин ратифікації мирового договору з сов. Росією-Україною турбує польську пресу. Тому офіціяльно ще раз підтверджено, що ратифікація відбудеться, згідно з договором, найдалі до 30-ти днів після підписання його; термин 45 днів торкається виміни ратифікаційними грамотами. З огляду на це договір мусить бути ратифікований Сеймом найдалі до 17-го квітня ц. р. Виміна грамотами буде у Мінську, поміж 17. квітня і 1. травня ц. р.

Мішані сеймові делєґації виїдуть в 1-ій половині квітня до італійського, французького й анґлійського парляментів для пред'явлення докладних матеріялів в справі Гор. Шлезьку.

Сейм має занятись такими справами: ратифікацією рижського миру та торговельних договорів з Францією і Румунією, бюджетом та виготуванням виборчої ординації.

Воєводи. Рада міністрів рішила подати Начальникові Держави до затвердження таких нових „малопольскіх воєводів“: краківського — д-ра К. Ґалєцкого, львівського — д-ра К. Ґрабовского (члена Найвищого Суду), станиславівського — Юристовского (кол. тарнопільського „старосту“), і тарнопільського — К. Ольпіньского (кол. шефа президіяльного бюро львівського намісництва).

До Варшави має приїхати в найближчих днях совітська делєґація по справах виміни полонених.

Стечковскі, міністр фінансів, подав до демісії.

У Варшаві роспочалися польсько-данціґські наради. Спочатку вирішено, які комісії мають засідати у Данціґу та які у Варшаві. Домагання Данціґу відносно харчевого постачання віддано на розгляд і вирішення Ради міністрів.