Сторінка:Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729 – 1730 рр. (1931).pdf/32

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана


ЧИГИРИНДУБРУВСКОЙ СОТНИ.

404, 406, 408. — Местечка Веремеевка с подварками Погореловкою и Маклашевкою 284, село Липовое 128 дворовъ; [166] владѣетъ прилуцкой полъковникъ Игнатей Саладан по жалованной грамоте, данной 1714 году въ полное владѣніе; къ оному местечку и къ селу Липовому 2 мелнйцъ; первая на реке Сулѣ о четирехъ камнях мучних, другая под местечкомъ Горошиномъ на реке Суле ж об одномъ камни мучном, другое ступное.

[16] 61.

Мѣстечко Веремѣевка (125) и село Липовое (123) войсковіе сотенніе ни на який урядъ и на ратушъ не надлежали; [166] и по руйнѣ шведской за переходомъ з той сторони Днепра полковника, тогда быв-шого Чигиринского, а нынѣ прилуцкого Ігната Ґалаґана от гетмана Ско-ропадского надано ему ж Ґалаґану; прежде же того наданъя владѣлъ онимъ от тихъ маетностей селомъ Липовимъ Василий Пѣковець по дачи бывшого гетмана измѣнника Мазепи; а Миклашевка (21) и Погорѣлое (33 итого 303)[1]), не якъ въ ревізій оффіцерской написано Веремѣевскими фолварками, но особливимъ разстояніемъ отдѣленніе сут деревнѣ; и Миклашевка по державѣ лядской была пуста, да за тимъ же полковника Га-* ладана переходомъ зъ того боку Днепра, населена стала людми разними тогобочними и сегобочними; а Погорѣлое вновъ населено тогобочними ж людми; которими всѣми маетностми владѣетъ и нынѣ оный же полковникъ прилуцкій Галаданъ. А в присланной от него къ слѣдствію копій високомонаршой жалованной грамоти, данной ему въ прошломъ 1714 мъ году, написано владѣть ему ж вишшеписанними мѣстечкомъ Вере мѣе вкою и селомъ Липовимъ, такъ якъ въ унѣвереалѣ гетмана Ско-ропадского написано; деревен же тых Миклашевки и Погорѣлого, ко владѣнію въ оной грамотѣ не написано, а унѣверсаловъ тих самих подлинних и копій къ слѣдствію от него полковника не явлено.

По 8-му.

410, 411.—Село Клѣщинцѣ 52 двора, владѣютъ Лубенского полку бун-чуковіе товарищи Иванъ да Яковъ Новицкіе по унѣверсалу гетмана изменника Мазепи, данному 692 году[2]) въ зуполноз владѣніе, которое дано ему отцу Илье Новицкому[3]).

62.

Село Клѣщинцѣ (51) войсковое ни на якій урядъ и на ратушъ не надлежало, а въ 1692 году дано от гетмана Мазепи за его унѣверса-ломъ бывшому полковнику охочокомонному Ілій Новіцкому, потомъ въ 1709 мъ году унѣверсаломъ гетмана Скоропадского зъ протчійми вишшеписанними маетностми утвержено женѣ и синамъ его Івану и Якову Новіцкимъ въ зуполное владѣніе.

По 8-му.

[176] 416, 420. — Слоботка Матвѣевка 20 дворовъ, владѣетъ Переяслов-ского полку ирклѣевский сотникъ Славуй Николаевъ по жалованной грамоте, данной 1721 году в спокойное владѣніе.

  1. Сума цих 4 х сіл не правильна, мусить бути 302.
  2. Написано—22 году.
  3. Написано—Савицкому.