Сторінка:Замітки і матеріяли до історії української революції. 1917-1920 рр. Том II (1921).pdf/52

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана


- 52 ертий рівен Укращоб Признаючи, що землі ті аваасність всього трудового народу і мають перейти до нього без викупу, Українська Центральна Рада доручав Тенераль- ному Секретареві для земельних справ негайно виробити закон про те, як по- рядкувати земельним комітетам, обраним народом. тими землями до Українських Установчих зборів. II раця робітництва в Українській Народній Республиці має бути негайно впорядкована. А зараз оповіщаемо: На території Народньої Республики України з цього дня установлювться по всіх підприємствих вісім годин праці. Тяжкий і грізний час, який перебуває вся Росія, аз нею і наша Україна, вимагав доброго упорядкування виробництва, рівномірного роспpeділення про - дуктів споживання і кращої орtанізації праці. І через те приписуемо Генераль- ному Секретарству праці від цього дня, разом з представництвом від робітництва, встановити державну контролю над продукцією на Україні, пильнуючи інтересів, як України, так і зцілої Росії. Четвертий рік на фронтах ллється кров, і гинуть марно сили всіх народів світу. Волею і іменем Української Республики, ми, Українська центральна Рада, станемо твердо на тому, щоб мир було встановлено як найшвидче. Для того ни в живемо рішучих заходів, щоб через Центральне Правительство примусити і спільників і ворогів негайно роспочати мирні переговори, Так само будемо дбати, щоб на мировому конгрессі права народу україil- ського в Росії і по-за Росіею не було в зах иренню порушено. Але до миру кожен громадянин Республики України, разом з громадянами всіх народів Ро- сійської Республики, повинен стояти твердо на своїх позиціях, як на фронті, так і в тилу. Останніми часами ясні здобутки революції було затемнено відновленою. карою на смерть. Оповіщаємо: Од ниві на землі Української Республики смертна кара касується. Всім увязненим і затриманим за політічні виступи, зроблені до цього дня, як уже засудженим, так і незасудженим, а також і тим, хто ще до відповідаль- ности не потягнений, даеться повна амнистія. Про це буде негайно видано закон. Суд на Україні повинен бути справедливий, відповідний духові народу. З тою метою приписуемо Тенеральному Секретарству судових справ зро- бити всі заходи до впорядкування судівництва і привести його до згоди з правними поняттями народу. Тенеральному Секретарству внутрішніх справ приписуемо : Вжита всіх заходів до закріплення і поширення прав місцевого само- врядування що являються орtанами вищої адміністративної влади на місцях і до встановлення найтісніщого звязку і співробітництва його з органами рево- люційної демократії, що має бути найкращою основою вільного демократич- ного життя. Так само в Українській Народній Республиці має бути забезпечено всі свободи, здобуті всеросійською революціею: свободу слова, друку, віри, зібрань, союзів, страйків, недоторканости особи і мешкання, право і можливість уживання місцевих мов в зносинах зо всіма установами. Український народ, довгі роки боровшися за свою національну волю і нині її здобувши, буде твердо охороняти волю національного розвитку всіх народностей, на Україні сущих, тому оповіщаємо, що народам: великоруському, вврейському, польському та иншим на Україні при знаємо національно-персональну автономію для забезпечення їм права і свободи самоврядування в справах їх національного життя, та доручаємо нашому Генеральному Секрстарству національ- них справ додати нам в найближчому часі законопроект про національно-персо- нальну автономію. Справа продовольча с корінь державної сили в цей тяжкий і відпові- дальний час. Українська народна Республика повинна напружити всі свої сили і рятувати, як себе, так і фронт і ті частини Російської Республики, які потрі- бують нашої допомоги.