Сторінка:Записки Наукового товариства імени Шевченка. Т. LXXXVII кн.1 (1909).djvu/40

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Цю сторінку схвалено


tywami. Dla tego za rzec słusną bydz rozumieliśmy, abyzmy mu generalstwo altyleriy wielkiego xięstwa Ruskiego dali, conferowali, zlecili, y poruczyli, iakosz ninieyszym listęm naszym ze wszytkiemi godnościami, praerogatywami, obuentiami do tey godności nalezącemi daięmy, conferuięmy, zlecamy, poruczamy y onego odtąd generalnym artyleriy wielkiego xięstwa Ruskiego czeniemy y naznaczamy. Względem ktorego ciężaru od nasz na siebie włożonego od każdy osoby całego woyska czudzoziemskiego do wielkiego xięstwa Ruskiego należącego w służbie woienney zośtaiącey będzie miał honorarium, to iest na miesięc złoty ieden. Kwoli czemu pilność wszelaką y staranie będzie miał o polney armacie w dobrym zawsze porządku oną trzymaiącz y chowaiącz, co wszytkim komu to wiedzieć należy, osobliwie wielmożnym, urodzonym, slachetnym, hetmanom tak koronnym iako y wielkich xięstw Litewskiego y Ruskiego y innym generałom, pułkownikom, obersterom, obersterleytnantom, rotmistrzom, kapitanom y innym officierom, także ws żytkiem u rycerstwu do wiadomości podaiącz, mieć chcęmy, aby pomięnionego urodzonego Stephana na Gzerniechowie Niemierzyca za iprawdziwego generała artyleriy wielkiego xięstwa ruskiego mieli y znali, ludowi zaś, który pod commendą iego zostawać będzie, ostro przykazuięmy, aby, sie we wszytkim do woli iego stoszuiącz wszelakie imu posłuszęnstwo oddawali, na co sie dla lepszey wiary ręką naszą podpiszawszy, pieczęć koronną przycisnąć roskazalizmy. Dan w Warszawie dnia XI miesiąca czerwca roku pańskiego MDCLIX, panowania krolestw naszych polskiego XI, a szwedzkiego XII roku. Generalstwo i artyleriy wielkiego xięstwa Ruskiego urodzonemu Stephanowi na Gzerniechowie Niemierzycowi, obersterowi i. k. m. Jan Ignacy Bekowski podkomorzy chełmiński. Locus sigilli maioris cancellariae. Jan Kazimierz krol.

Actum in castro sandomiriensi feria sexta post festum sanctae Margarettae virginis et martyris proxima anno Domini 1659.

Ким був сей новокреований ґенерал „руської артилєрії“? За які заслуги дїстав він сей високий уряд в великім князївстві Руськім і чи приймав він яку участь в повстанню сього князівства? Відповідь на сї питання могла-б кинути нове світло на історію здїйснення мрій безсилого — бо вже відїрваного від народнїх мас — українського панства, мрій звістних під іменем Гадяцької умови. На жаль наші документи не дають такої відповіди, тож постараємось тільки подати тут в коротких рисах біографію Степана Немирича, опираючись на найновійших тай одиноких (на скільки знаємо) звістках про нього