Сторінка:Киевская старина. Том 017. (Январь-Апрель 1887).pdf/165

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана


лять, кромѣ нужнихъ дѣлъ о убійствѣ, разбои и о другихъ, которіе по правамъ набиваются горячими учинками і продолженія времени терпѣть не могутъ, о чемъ поучаетъ право въ «Порядку», въ части 2, на листѣ 78 положенное. Паче же всего дѣла судовіе должни судящіе производить со тщаніемъ самою сущею истиною, безъволокитно, безъ лицезрѣнія и безъ всякихъ накладовъ і взятковъ, указами запрещеннихъ и правамъ противнихъ.

10.

Кто по такому суду явится быть вывоватымъ, особливо за побой, за безчестіе і за другіе преступленія, то приговоровать оплачивать надлежащую обыдимому, подлугъ права статутского; на разнихъ мѣсцяхъ положенного, навязку и гвалтъ, и ежели кому по справедливости которій искъ присужденъ будетъ, то тотъ искъ означать імянно, что на комъ доправить и на не імѣющемъ готовихъ денегъ доправлять зъ его пожитковъ по оцѣнки настоящею цѣною съ торгу, а безъ оцѣнки нѣчого въ грабѣжъ самоволно не брать. Что же многіе представляютъ свое сумнѣніе сторони навязки, козакамъ подобающой, такъ ли на оплату оной приговоривать, какъ шляхтичамъ въ Статутѣ положено, то козаки, кои найпаче толко за шляхту признаватись должни, такъ шляхетскую и навязку имъ приговоривать надлежитъ, понеже примѣромъ шляхти войсковіе службы Ея императорскому величеству отправуютъ і за тое по милости Ея височайшей особливими жалованни волностми. А компанѣйцамъ, яко платнимъ и наемнимъ людемъ, жолнѣрамъ приличная навязка, подлугъ тогожъ статутского права, приговороватись имѣетъ.

11.

По совершеніи нижняго суда, кто бы онимъ нижнимъ же судомъ не былъ контентъ, въ вишшій судъ не возбраняетъ апеліовати, подлугъ указу Ея императорскаго величества, въ рѣшительномъ 1-мъ пунктѣ ізображеннаго, такожь подлугъ права статутового, въ розд. 4, арт. 86, парагр. 1, кромѣ причинъ, въ