Сторінка:Малоросійскій гербовникъ (1914).djvu/34

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана


Портретъ гетмана Даніила Апостола. (М. Т. № 670). Ср. гербъ Муравьева-Апостола-Коробьина: Щитъ четверочастный со щиткомъ, въ 3 и 4, голубыхъ поляхъ, серебряная, дважды пересѣченная стрѣла (О. Г., ч. ХГ, л. 16).

На печатяхъ Даніила Апостола, 1720 и 1723 г.г., изобрая:ены: въ щитѣ дважды перекрещенная и раздвоенная внизу стрѣла; нашлемникъ: вооруженная мечемъ рука. Вокругъ щита буквы: Д. А. II. В. Е. Ц. II. В. 3- М., т.-е. «Даніилъ Апостолъ, полковникъ войска его царскаго пресвѣтлаго величества Запорожскаго Миргородскій». (М. Т. № 236 и 244).

Потомство Павла Ефремовича Апостола, полковника Миргородскаго (1659-1678, сЪ перерывами). РодЪ угасшій.

М. Р., т. I, стр. 6 — 11. — М. О. Судіенко, Матеріалы для отечесте.

исторіи, т. I, К. 1853. — А. И. Лазаревскій, Очерки Малоросс. фамилій, чРусск.

АрхивЪ» 1875 Л? 1. — Кн. А. Б. Лобановъ -Ростовскій, Русск. родосл.

книга, т. I, стр. 16 • — 18.

Армашевскіе.

Щитъ пересѣченъ: въ 1, красномъ, мѣдная пушка; во 2, зеленомъ, колчанъ со стрѣлами и лукъ.

А. Ч. Д. № 5248.

Потомство Ивана Васильевича Армашенка, писаря КіевоПечерской лавры (1680).

М. Р., т. I, стр. 12 — 20. — Милор.,ч. II, стр. 15 — 16; ч. III, стр. 8;

ч. VI, стр. 5 — 6. — Аз., II. — Списки Чернш. дв. 1783 г.

Аф енднки.

щ итъ: въ золотомъ полѣ соединенные разсѣченіемъ полулевъ и бѣлый полу-орелъ, съ крестомъ въ лапѣ, сопровождаемые сверху короною. Нашлемникъ: вооруженная мечемъ рука.

Чери, сб. — А. Ч. Д. № 4902.

Потомство Семена Афендика, паркалаба Сороцкаго (1704).

М. Р., т. I, стр. 21 — 30. — Милор., ч. I, стр. 18, ч. III, стр. 9,ч. IV, стр. 3. — А. Лазаревскій, Люди старой Малороссіи, «Еіевск. Стар.ъ 1886 «., Л? 7.

4

Портрет гетьмана Данила Апостола (М.Т.№ 670). Пор. герб Муравйова-Апостола-Коробіна: Щит чотиричастинний зі щитком, в 3 і 4, блакитних полях, срібна, двічі пересічена стріла (О.Г., ч. XV., л. 16).

На печатках Данила Апостола, 1720 і 1723 рр., зображення: в щиті двічі перехрещена і роздвоєна знизу стріла; нашоломник: озброєна мечем рука. Довкола щита букви: Д.А.П.В.Е.Ц.П.В.З.М., тобто «Даніиль Апостолъ, полковникъ войска его царскаго пресвѣтлаго величества Запорожскаго Миргородскій» (М.Т. № 236 и 244).

Потомство Павла Ефремовича Апостола, полковника Миргородського (1659-1678, з перервами). Рід згаслий.

М.Р., т. І, стр. 6—11. — М.О. Судіенко, Матеріалы для отечеств. исторіи, т. I. 1853. — А.М. Лазаревскій, Очерки Малоросс. фамилій, «Русск. Архивъ» 1875 г., № 1. — Кн. А.Б. Лобановъ-Ростовскій, Русск. родосл. книга, т. I, стр. 16—18.


Армашевські.

Щит пересічений: в 1, червоному, полі мідна гармата; в 2, зеленому, сагайдак зі стрілами і лук.

А. Ч. Д. № 5248.

Потомство Івана Васильовича Армашенка, писаря Києво-Печерської лаври (1680).

М.Р., т. І, стр. 12—20. — Милор., ч. ІІ, стр. 15—16; ч. ІІІ, стр. 8; ч. VI, стр. 5—6. — Дз., ІІ. Списки Черниг. дв. 1783 г.


Афендики.

Щит: в золотому полі з'єднанні перетином напів-лев і білий напів-орел, з хрестом у лапах, що супроводжуються згори короною. Нашоломник: озброєна мечем рука.

Черн. зб. — А.Ч.Д. № 4902.

Потомство Семена Афендика, паркалаба Сороцького (1704).

М.Р., т. І, стр. 21—30. — Милор., ч. І, стр. 18; ч. ІІІ, стр. 9; ч. IV, стр. 3. — А. Лазаревскій, Люди старой Малороссіи, «Кіевск. Стар.» 1886 г., №7.4