Сторінка:Микола Білінський. Вінницький Замок. 1926.pdf/33

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана
 • Наш консультант І. Шипович передав для бібліоґрафівації книгу-унікум, що є сучасн. передруком декрета задворного асесорського коронного суду з 11. жовтня 1790 р. в позові між м. Вінницею та кн. Ст. Понятовським і инш. Книга (17✕25,5 см.) без титульн. сторінки, має 1–243 стор., друковано її в 2 шпальті — польський текст ориґіналу та рос. переклад. Декрет містить цікаві матеріяли до історії та устрою Він. міщ. громади 16–18 ст. і з деякими одмінами стверджує оскаржену міщанами постанову корол. комісарів з 14. липня 1788 р. (у виконання декрета задв. асес. корон. суду з 11. січня 1787 р.), яка є у Київськ. Центр. Арх. яко кн. ч. 5182.
Історія передруку така. Яких 20–25 років тому І. Шипович одшукав у Він. Міськ. Архіві ориґінал декрета й з доручення голови Думи М. Оводова замовив директ. Київськ. Центр. Архіва І. Каманіну надрукувати його в двох контекстах у 1000 пр. за 1000 крб., давши кількасот карб. завдатку. Згодом І. Каманін надіслав 1 пр. книги на взірець і вимагав решту грошей, але М. Оводов просив додати до книги коротку історію Вінниці. І. Каманін згодився, але через хворість цього не виконав і наклад окрім 1 пр. у світ не вийшов. Ориґінала декрета І. Каманін не повернув. У Філії є зараз рос. переклад декрета засвідчений Він. Міськ. Управою.
(Подав В. Отамановський).
 • 16 квітня ц. р. вийшов бюлетень Тульч. ОВК ч. 16, в якому є м. ин. такі статті: 2. „Стан спожив. кооперації Тульч. окр. на 1.-X 1925 р.“, 3. „Орендна політика в млиновій промисловості округи“, 5. „Кон'юктурний огляд господарства Тульчинщини“. (I. 1. Метеорол. умови, 2. Ринковий обіг селянсьск. господарств, 3. Хлібозаготівля, 4. Хлібні ціни. II. 1. Загальний рівень цін на ринку, 2. Торговельн. обіг. III. Виробництво пром. закладів, IV. 1. Кредит, 2. Ощадна справа). 6. „Висновки з господ. кон'юктури Тульч. Окр.“.
 • У журналі „Minerva-Zeitschrift für die gelehrte Welt“ Heft 4. за серпень ц. р. надруковано вел. статтю про діяльність Каб. виуч. Поділля: Valentin Otamanowskyi — „Der gegenwärtige Stand der Gebietserforschung Podoliens“. (Берлін, 1926).
 • Бібліоґр. Секц. Каб. виуч. Поділля надрукувала й надіслала 2 заклики про допомогу до всіх наук. установ, краєзн. орґанізацій, дослідників Поділля та инш. осіб: а) у справі складання бібліоґрафії Поділля, 1. том якої має вийти наступн. року; б) про термінове надіслання матеріялів до розвідки „Історія преси Поділля“.
 • Член Кам'ян. Наук. т-ва М. Недужа працює над складенням бібліоґраф. покажчика Подільськ. фолькльору, координуючи і працю з Бібліоґр. Секцією Каб. виуч. Поділля.
 • Протягом 1925–26 р. р. Філія докомплектовувала й упорядковувала п/відділ Преси Поділля, що обіймає тепер 167 назов (прибл. 10250 окр. чисел) майже за ціле століття (1839–1926).
 • Вийшло з друку Ч 1–2 „Бюлетеня Він. Окр. Статист. Бюра“ за 1926 рік. Зміст: 1. Територія та населення Вінокруги після районування 1925 р.; 2. Природній рух населення Вінокруги в 1924 і 1925 роках; 3. Облік дрібної та кустарно-ремісн. промисловости Вінокруги; 4. Ярмарки Вінокруги; 5. 1924–25 с.-г. рік; 6. Підсумки весн. (нерозбірливий текст) 1926 року.
 • Проф. А. Ярошевич узяв на себе ласк. складення спец. бібліоґрафії переважно з економіки Поділля і надіслав велик. бібліоґр. покажчика.
 • Бібліоґраф. гурток для складення життєписів діячів Поділля, що був завмер після від'їзду голови проф. А. Ярошевича й секретаря М. Білінського, почав тепер енерґійно працювати за діяльною участю Дм. Літевича й Іп. Зборовського.
 • Проф. В. Ґеринович надрукував такі праці про Поділля: „Провідник по Поділлі“ — Вінниця 1920. — „Кам'янеччина“ — Кам'янець — 1926. „Клімат Кам'янеччини“ — „Черв. Правда“. Кам'янець 1921. „Про яри Поділля,“ — „Червона Правда“ — Кам'янець 1921. „Фосфорити на Поділлі“ — „Червона Правда“ — Кам'янець 1921. „Знахідка неолітичної людини в с. Вел. Мукші Китайгор. р. Камін. окр.“ (дано до збір. ВУАН). „Корисні копалини Поділля“ — калєндар Господарсоюзу. Кам'янець 1923. і окремі уступи в Нарисі Екон. Ґеоґр. України ч. I і II. Кам'янець 1921 і „Ґеоґрафія України“. Вінниця 1922.
X. Miscellanea.
 • Протягом 2 півріччя ц. р. Він. Музей набув на Могилівщині цінну збірку гончарськ. посуду з побутовими везерунками. Зав. муз. оглянув 90 молит. домів і вилучив до Музею збірки: а) ікон 16–18 ст., б) под. килимів, в) рукописн. євангелій та инш.
 • На складі Гніванськ. ґранітов. каменярні є ванна вирізьблена з суцільн. брили гнів. ґраніту. Каб. виуч. Под. порушив клопотання про передачу її яко мистецько виробничий шедевр гніванськ. каменя-рарізбаря до Він. Музею.
 • Абітурієнти Гайсин. Педтехніхума за орієнтац. пляном реком. Каб. виуч. Поділля перевели влітку ц. р. яко краєзнавчу практику обслідування с. Гнатівців (Гайс. р.). Наслідки праці: плян села, альбум характерних рослин, альбум малюнків (краєвиди села та инш.), записано текст і музику Купальських пісень та місцевий варіянт пісні про Кармалюка.
 • Завдяки заходам Він. Секції Наук. Роб., восени ц. р. до Вінниці переведено з с. Сутисок С.-Госп. Технікум.