Сторінка:Микола Гнатишак. Історія української літератури, ч. I (1941).djvu/108

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана

«Изъ исторіи христіянской проповѣди», вид. II. Петербурга 1895.

И. Ждановъ: Слово о законі и благодати и похвала Кагану Владимиру. Сочиненія І. Петербург 1904.

Н. Никольскій: О литературныхъ трудахъ митрополита Климента Смолятича, писателя XII. вѣка. Петербурга 1892.

Макарій арх.: Св. Кириллі», єпископі» туровскій, какі> писатель. Извѣстія II. Отдѣленія Имп. Академій Наукъ» V.

В. Чаговець: Преп. Ѳеодосій Печерскій, его жизнь и сочиненія. Київ 1901.

А. Кадлубовскій: Очерки по исторіи древнерусской литературм житій святыхъ. Варшава 1902.

И. Свѣнцикій: Поученіе Владимира Мономаха дѣтямъ. Львів 1902.

М. Грушевський: Нестор і літопись. Збірник «Привіт Іванові Франкові». Львів 1898.

А. Шахматовъ: Размсканія о древнѣйшихъ русскихъ літописныхъ сводахъ. Петербург 1908.

А. Шлецеръ: Несторъ. Русскія лѣтописи на древнеславянскомъ языкъ. Ч. І. — III. Петербург 1809, 1819.

М. Веневитиновъ: Хожденіе игумена Даніила въ Святую Землю въ началѣ XII. вѣка. Петербург 1877.

В. Гнатюк: Галицько-руські народні лєґенди І. — IL Єтноґрафічний Збірник 12 — 13.


В. Гнатюк: Етнографічні матеріяли з Угорської Руси. Тт. І. і VI. Етноґрафічний Збірник 3 і ЗО.

П. Ивановъ»: Изъ области малорусскихъ народныхъ легендъ. Этнографическое Обозрѣніе 1890, V, VII. 1891, IX. 1893, XVII — XVIII.