Сторінка:Микола Гнатишак. Історія української літератури, ч. I (1941).djvu/109

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана

М. Васильевъ: Украинскія легенды и вѣрованія, связанныя съ именами нѣкоторихъ святихъ. Этнографическое Обозрѣніе 1895, XXVII.

Н. Сумцовъ: Очерки исторіи южнорусскихъ апокрифическихъ сказаній й пісень. Кіевская Старина 1887. VI — VII, IX, XI.

П. Кулѣшъ: Украинскія народныя преданія. Чтеніе Московскаго Общества исторіи и древностей, 1847.

В. Гнатюк: Етнографічні матеріяли з Угорської Руси, т. II. і VI. Етнографічний Збірник 4, ЗО.

О. Роздольський: Галицькі народні новелі. Етнографічний Збірник 8.

Л. Майковъ: О билинах!» Владимирова цикла. Петербург!! 1863.

О. Миллерь: Илья Муромеці» и богатирство кіевское. Петербург!» 1869.

Н. Дашкевичъ: Къ вопросу о происхожденіи русскихъ былинъ. Кіевскія Университетскія Извістія 1883. Чтенія въ Историческомъ Обществѣ Нестора лѣтописца IV.

Н. Дашкевичъ: О существованіи билинъ въ Южной Руси до половини XVII. вѣка. Чтенія въ Меторическомъ Общѣствѣ Нестора лѣтописца II.

А. Потебня: Слово о полку Игорев^Ь. Тексті» и примічанія. Воронежі» 1878.

Е. Барсовъ: Слово о полку Игоревѣ какъ художественный памятникъ кіевской дружинной Руси. І. — III. Москва 1887 — 1890.