Сторінка:Словник польських скорочень. 1959.pdf/24

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Цю сторінку схвалено
Dz. urz. Gł. U. Z.
«Dziennik urzędowy Głównego Urzędu Ziemskiego» «Урядовий вісник Головного земельного управління»
Dz. urz. Min. Kol. Żel.
«Dziennik urzędowy Ministerstwa Kolei Żelaznych» «Урядовий вісник Міністерства залізниць»
Dz. urz. Min. Ośw.
«Dziennik urzędowy Ministerstwa Oświecenia» «Урядовий вісник Міністерства освіти»
Dz. us.
«Dziennik ustaw [Rzeczypospolitej Polskiej]» «Вісник законів [Польської Речі Посполитої]
Dz. ust. RPP
«Dziennik ustaw Rzeczypospolitej Polskiej» «Вісник законів Польської Речі Посполитої»


E
e.
etap (військ.) етап, etapowy (військ.) етапний
egz.
egzamin іспит, egzaminowany той, що склав іспит (при назві професії)
egz.
egzemplarz примірник
eksh.
exhibitum (лат., канц.) посланий лист
eksp.
ekspedycja експедиція
eksp.
eksport експорт
eksp.
ekspozytura представництво
eksp. star.
ekspozytura starostwa представництво староства
ekw.
ekwiwalent еквівалент
El.
elektrownia (топ.) електростанція
el.
elektryczny електричний
em.
emeryt пенсіонер, emerytowany на пенсії (з позначенням звання, ступеня, професії)
em.
emigracja еміграція, emigracyjny еміграційний
Em.
eminencja преосвященство
embr.
embriologia ембріологія
emer.
emeryt пенсіонер, emerytowany на пенсії (з позначенням звання, ступеня, професії)
em. r.
emerytowany radca радник на пенсії
endecja
narodowa demokracja націонал-демократи
endek
narodowy demokrata націонал-демократ
EOI
ekspozytura oddziału informacyjnego представництво інформаційного відділу
esdek
socjalista demokrata соціал-демократ
etap.
etapowy етапний
etc
et cetera (лат.) і інше
ew.
ewangelicki протестантський
ew.
ewentualny можливий
ewang.
ewangelicki протестантський
ew.-augsb.-helw.
ewangelicko-augsburski i helwecki протестантсько-аугсбурзький і гельвецький
ewent.
ewentualny можливий
ew.-ref.
ewangelicko-reformowany протестантсько-реформований
exp.
ekspres (залізн.) поїзд-експрес; (пошт.) спішний лист