Сторінка:Словник польських скорочень. 1959.pdf/42

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Цю сторінку схвалено
nast.
nastawienie настанова
nast.
następca наступник, następujący наступний, наступаючий, następny наступний
naucz.
nauczyciel учитель, nauczycielski учительський
n/B
nad Bugiem на Бузі
NB
nota bene (лат., канц.) добре вважай, примітка
ND
narodowa demokracja націонал-демократи
Ndl.
nadleśnictwo (топ.) надлісництво
n/Dn.
nad Dniestrem на Дністрі
neur.
neurolog невролог
Nft.
naftowy (топ.) нафтовий
nieof.
nieoficjalny неофіціальний
nieuk.
nieukwalifikowany некваліфікований
niezam.
niezamożny незаможний
NIG
Naczelna Izba Gospodarcza Верховна економічна палата
NIK
Najwyższa Izba Kontroli [Państwa] Найвища палата [державного] контролю
NIKP
Najwyższa Izba Kontroli Państwa Найвища палата державного контролю
nkł.
nakład видання, тираж
NKN
Naczelny Komitet Narodowy Верховний національний комітет
NKR
Najwyższa Komisja Rozjemcza Найвища арбітражна комісія
nm
na miejscu на місці
NMP
Najświętsza Maria Panna найсвятіша діва Марія
n/n
na nasz (канц.) на наш (лист)
NN
nomen nescio (лат.) імені не знаю, тобто особа невідомого імені та прізвища
NN
numery номери
n. o.
nieograniczona odpowiedzialność необмежена відповідальність
No
numer номер
NOK
Narodowa Organizacja Kobiet Національна організація жінок
not.
notariusz нотар
now.
nowela (юр.) новела (зміна або доповнення закону)
np.
naprzykład наприклад
N. P. Ch.
Niezależna Partia Chłopska Незалежна селянська партія
n. poz.
numer pozycji номер позиції
NPR
Narodowa Partia Robotnicza Національна робітнича партія
NR
Nowy Rok новий рік
Nr
numer номер
NRL
Naczelna Rada Ludowa Верховна народна рада
Nr. or.
numer orjentacyjny орієнтовний номер
Nr. orj.
numer orjentacyjny орієнтовний номер
Nr. tel.
numer telefonu телефонний номер
ns.
następny наступний
n. s.
nowego stylu нового стилю
n/S
nad Sanem на Сяні
NSR
Narodowe Stronnictwo Robotników Національна партія робітників
NT
naukowe towarzystwo наукове товариство
NT
Nowy Testament (бібл.) новий завіт