Сторінка:Словник польських скорочень. 1959.pdf/51

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Цю сторінку схвалено
POC
sprawy opieki nad dorosłymi (адм. воєв.) справи опіки над дорослими (у відділі соціальної опіки і посередництва праці)
pocz.
poczta пошта
pocz. pol.
poczta polowa польова пошта
poczt.
pocztowy поштовий
POD
sprawy pośrednictwa pracy (адм. воєв.) справи посередництва праці (у відділі соціальної опіки і посередництва праці)
podk.
podkomisarz підкомісар
podkom.
podkomisarz підкомісар
podł.
podług за
podm.
podmiejski підміський
podof.
podoficer підофіцер
podsekr.
podsekretarz підсекретар, podsekretariat підсекретаріат
podurz.
podurzędnik нижчий урядовець
podw.
podwyżka підвищення
POE
sprawy walki z bezrobociem (адм. воєв.) справи боротьби з безробіттям (у відділі соціальної опіки і посередництва праці)
pogr.
pogrzeb похорон, pogrzebowy похоронний
pok.
pokost оліфа
pok.
pokój кімната pokojowy кімнатний
pokr.
pokrewny споріднений
pol.
policja поліція
pol.
polowy польовий
pol.
polski польський
polec.
polecenie доручення, polecony (пошт.) рекомендований
polic.
policjant поліцай, policyjny поліцейський
policj.
policjant поліцай
polit.
politechnika політехніка
polit.
polityczny політичний
Pol. P.
Policja Państwowa державна поліція
pol. polit.
policja polityczna політична поліція
Polzawid
Polski Związek Artystów Widowiskowych Польська спілка артистів сцени
poł
południe південь
Pom.
pomnik (топ.) пам'ятник
pom.
pomocnik помічник, pomocniczy допоміжний
pop.
popołudnie пополудні
popoł
popołudnie пополудні
popr.
poprawczy виправний
por.
poręka порука
por.
porównaj порівняй
por.
porucznik поручик
porz.
porządkowy порядковий
pos.
poseł посол, депутат
posp.
pospolity звичайний
Pos. Pol.
Poselstwo Polskie Польське посольство
post.
postanowienie постанова
post.
posterunek пост, постерунок (поліції), posterunkowy постерунковий
poster.
posterunkowy постерунковий
Post. gr.
Posterunek graniczny прикордонний пост
Post. P. P.
posterunek policji państwowej постерунок державної поліції
pośr.
pośrednictwo посередництво
pośr. pr.
pośrednictwo pracy посередництво праці
Pot.
potok (топ.) потік
Potz., p. o. t. z.
po odczytaniu — tak zeznałem після прочитання — згоден (формулювання в кінці протоколу)
POW
Polska Organizacja Wojskowa Польська військова організація