Сторінка:Словник польських скорочень. 1959.pdf/52

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана


pow.
powiat повіт, powiatowy повітовий
pow.
powiesc повість
pow.
powszechny загальний
pow.
powyzszy вище[згаданий]
Pow.
Kmda powiatowa komenda повітова команда
Pow. Kom. P. P.
Powiatowa komenda Policji Panstwowej повітова команда державної поліції
Pow.
K-t powiatowy komitet повітовий комітет
pow. miej.
powiat miejski міський повіт
powsz.
powszechny загальний
poz.
poziom рівень
poz.
pozycja (юр.) позиція, пункт
poz.
pozarny пожежний
poln.
polnoc північ,
polnocny
північний
polw.
polwysep півострів
Pp.,
P. p., pp. panowie панове
Pp.,
pp. panstwo панство
PP
Partia Pracy Партія праці
PP
Policja Panstwowa державна поліція
pp
popoludnie пополудні
PP
Praca Polska Польська праця (назва об’єднання професійних спілок)
pp.
prosze pomowic (канц.) прошу поговорити
pp.,
р. р. pulk piechoty полк піхоти
РРА
punkt pomiarow akustycznych (військ.) пункт акустичних спостережень
PPLK
Polska Powszechna Loteria Klasowa Польська загальна класова лотерея
р. pl.
popoludnie пополудні
ppl.
polplotno напівполотно
pplk
podpulkownik підполковник
pplk
dypl. podpulkownik dyplomowany дипломований підполковник
PPO
punkt pomiarow optycznych (військ.) пункт оптичних спостережень
p.
pol policja polityczna політична поліція
ppor.
podporucznik підпоручик
РРР
Pogotowie Patriotow Polskich Готовність польських патріотів
РРР
posterunek Policji Panstwowej постерунок державної поліції
PPRS
Polska Partia Robotnicza Slaska Польська робітнича партія Сілезії
PPS
Polska Partia Socjalistyczna Польська соціалістична партія
PPSD
Polska Partia Socjal-Demokratyczna Польська соціал-демократична партія
PPS
Lew. Polska Partia Socjalistyczna Lewica Польська соціалістична партія лівиця
PPS
Praw. Polska Partia Socjalistyczna Prawica Польська соціалістична партія правиця
РРТТ
Polska Poczta, Telegraf i Telefon Польська пошта, телеграф і телефон (назва підприємства зв’язку)
ppulk.
podpulkownik підполковник
р. r.
patrz rowniez дивись також
PR
Polskie Radio Польське радіо (назва підприємства)
pr.
praca праця, pracownik працівник
pr.
prasa преса
pr.
prawo право
pr.
prywatny приватний