Сторінка:Українська загальна енцикльопедія. під. ред. І. Раковського (T. 1., А-Ж) (1935).djvu/21

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана

23

24

Автаркія—Автоматична зброя

часть Угорщини), 7) Угорщина 93.000 км.2 і 7,580.000 меш.

Автаркія, (гр.) самовистарчальність. 1) У філософії: незалежність мудрця від зовнішнього світу, 2) у політиці: можність заспокоїти в межах держави, її власними силами усі її потреби, головно господарські і військові, та зв’язана з цим фактична незалежність. Автаркію ставиться часто ціллю державної політики.

Автентичний, (лат.) достовірний; автентична інтепретація, достовірне вияснення (письма, або закону) творцем, автором або законодавцем.

Автентичність, (лат.) правдивість, достовірність.

Авто, автомобіль, (гр.) гл. Самохід.

Автобіографія, (гр.) власний опис життя.

Автобус, (лат.) самохід для перевозу більшої кількости людей.

Автогамія, (гр.) самозапліднення, у найнижчих тварин і самозапилення у ростин.

Автоген, сумішка газів: 1 ч. кисня, 4 ч. водня або 1 ч. кисня, 0-6 ч. ацетилену. Водневим а. зварюють бляхи грубі 8 мм.; ацетиленовим — грубі 10 мм., а також ріжуть залізні й сталеві бляхи довільної груб, й твердости.

Файл:УЗЕ, Ф.21.png
Автогенний прилад 1.цівка, якою доходить водень або ацтилен; 2. цівка, якою доходить кисень; 3. пальник.


Автограф, (гр.) власноручне письмо; власноручний рукопис. (гл. ілюстр).

Файл:УЗЕ, Ф.24.png
1. Анна Ярославна (Ана Ръина) 2. М. Лютер; 3. М. Коперник; 4. В. Шекспір; 5. І. Кант; 6. Богдан Хмельницький 7. Наполеон; 8. Ґете; 9. Ю. Словацький; 10. Тарас Шевченко; 11. Чарлз Дарвін; 12. Ріхард Ваґнер; 13. Бісмарк; 14. Ленін; 15. М. Горький і 16. І. Франко.

Автографія, (гр.) апарат, цетилен; машина до відбивання письма в більшому числі примірників.

Авто-да-Фе́, (порт, „чин віри“), святочне палення єретиків, засуджених інквізицією, в Еспанії й Портуґалії; спалення доконували світські суди. Цей звичай тривав в тих краях до 1781.

Автодидакт, (гр.) самоук.

Автоінтоксінація, (гр. лат.) самозатроєння витворами й перемінами річовин у нашому тілі (кислини: вугляна й сечева та ін.).

Авто-каско, обезпечення самоїздів від огню, розбиття, крадіжі або ушкодження; премія доволі висока.

Автокаталіза, (гр.) приспішуюче ділання деяких річовин на перебіг їх власних хем. реакцій. Теорія В. Оствальда; гл. Каталіза.

Автокефалія, (гр.) вл. самоголовство, себто самостійність (роз. церкви).

Автокефальність церкви, самостійність церкви з власним головою, церква, яка не підлягає ніякому з 4 східніх патріярхів. В основу автокеф. входить народня або державна відрубність вірних. Найскорше автокеф. стала вірменська церква (V. в.) В IX. і X. в. автокеф. була болгар, церква (IX. в. патріярхат преславський, X. в. орхідський). Нині є багато автокеф. церков, як грецька, сербська, румунська і т. д. Автокеф. може стати церква за згодою дотеперішнього зверхника або проти. На її чолі може стояти зверхник з назвою патріярха, митрополита або синод. Москов. церква стала автокеф. 1458., пірвавши зв’язки з київ, митрополією, спершу під проводом москов. митрополитів, потім патріярхів (1589). На Україні є нині 3 автокеф. церкви: Українська Православна Автокефальна Церква з осідком у Києві, Українська Автокефальна Церква з осідком у Харкові та Православна Автокефальна Церква в Польщі.

Автоклав, залізний або мідний казан, у котрім матеріяли опрацьовуються хемічно, під збільшеним тисненням. Вживається при обмиленні товщів, звужуванні оліїв, гідролізі крохмалю і т. д.

Файл:УЗЕ, Ф.22.png
Автоклав.

Автократ, (гр.) самовладний, приклонник самодержавства, самодержавець, самовладник.

Автократія, самодержав’я. Влада, що не підлягає контролі і ні, перед ким невідповідальна (цар у бувшій Росії).

Автокритика, (гр.) осуд самого себе; оцінка власного твору.

Автоктонія, (гр.) самовбійство.

Автолатрія, (гр.) самообожування.

Автологія, (гр.) властиве значіння сказаного.

Автомат, (гр.) 1) прилад,що самочинно виконує якусь працю: порушується, викидає якийсь товар, грає, важить, тощо; на послугах торговлі, автомат за вкиненням гроша видає бажаний товар;автоматами посмугуються в більших містах буфети, бари;

Файл:УЗЕ, Ф.23.png
Старинний єгипетський автомат. Вкинений гріш підносив затичку і через те виливалася зі збірника певна кількість свяченої води.

а-ми продаються залізничні білети, папіроськи поштові значки і т. ін. Заробіток при помочі автоматів І прилюдне їх уживання управильнюють особливі правні постанови. Техніка послугується автоматичними уладженнями також на широкі розміри. 2) Людина, що ділає несвідомо, як заведена машина.

Автоматизм, (гр.) самочинність; праця в організмі, яка не залежить від нашої волі пр. обіг крови, биття серця, травлення і т. і.

Автоматична зброя, така зброя, в якій сила газу при вистрілі зужитковується одночасно на автоматичне набивання після кожного вистрілу.