Украінські пісні/Ой заржи, заржи, вороний коню

Матеріал з Вікіджерел
Украінські пісні
Ой заржи, заржи, вороний коню…
• Цей текст написаний кулішівкою.
• Інші версії цієї роботи див. Ой заржи, заржи, вороний коню
Санктпетербурхъ: коштомъ О. С. Балліноі, 1863
 
№ 36.
 

\new Staff {
<<
\relative c' {
 \omit Score.BarNumber
 \autoBeamOff
 \time 6/8
 \key bes \minor
%1
f8 f f des f4 | ees8 ees ees16[f] des[ c] bes4 \break
%2
f'8 f f16[ ees] des8 f4 | ees f8 des16[ c] bes4 | c8 ees f16[ ees] c8 ees8. f16 \break
%3
des8 c bes aes ges4 | bes8 des f ees f4 | bes,4 bes8 r8 r r \bar "|."
}

\new Lyrics \lyricmode {
 \override LyricText.font-size = #0
Ой8 за -- ржи, за -- ржи,4 во8 -- ро -- ний16 — ко8 -- ню,4
на8
\once \override LyricText.self-alignment-X = #LEFT круту4
го8 -- ру4 йду4. -- чи8 —4 Ой8
\once \override LyricText.self-alignment-X = #LEFT згадай,4 зга8 -- дай8. —16
сер8 -- це дів -- чи -- но,4 сні8 -- дан -- ня го -- ту4 -- ю -- чи.2
}
>>
}
 

Ой заржи, заржи, вороний коню,
На круту гору йдучи;
Ой згадай, згадай, серце дівчино,
Снідання готуючи.
Якъ готувала, важко здихала,
Жалібно заплакала:

«Ой колибъ тобі такъ у дорозі,
Якъ мині небозі,
Ой колибъ тобі, якъ теперъ мині
Ся біда докучила,
То ти бъ поіхавъ, тай не барився,
Щобъ я не скучила.»