Украінські пісні/Ой зачула моя доля

Матеріал з Вікіджерел
Украінські пісні
Ой зачула моя доля…
• Цей текст написаний кулішівкою.
• Інші версії цієї роботи див. Ой зачула моя доля
Санктпетербурхъ: коштомъ О. С. Балліноі, 1863
 
№ 29.
 

\new Staff {
<<
\relative c' {
 \override Score.MetronomeMark.extra-offset = #'(-4 . 0)
 \omit Score.BarNumber
 \autoBeamOff
 \tempo 4 = 60
 \time 3/4
 \key c \minor
 \once \override Score.TextScript.extra-offset = #'(0 . 1.6)
%1
\partial 4 c8^"м. м." [c] | g'4. c,8 g'16[aes] bes[g] | aes8[g] f[c] ees[ees] \break
%2
f8[ees] d[c] g[d'] | c r g'4 \stemUp aes8[c] \break
%3
g[g] aes[g] f[c] | ees[d] c4.\fermata c8 \bar "|."
}

\new Lyrics \lyricmode {
 \override LyricText.font-size = #0
Ой8 за -- чу4.-- ла8 мо -- я до8 - - ля що не
бу - -- - ти ме -- ні до - -4 -8 ма
що не бу - - ти ме -- ні до4 -8 ма.8
}
>>
}
 

Ой зачула моя доля,
Що не бути мені дома. 2.
Бути мині у неволі,
У некрутсьному наборі, 2.

У залізі, у закові,
Молодому козакові!
Скоро козакъ догадався —
По улицяхъ не шатався, 2.
По улицяхъ не шатався,
До дівчини заховався, 2.
До дівчини у комору,
На тихесеньку розмову. 2.
«Дівчинонько, мое сердце,
Сховай мене підъ ряденце. 2.
Дівчинонько, моя рибко,
Сховай мене, щобъ не видко. 2.
Лихі люде якъ узнали,
Отаманові сказали. 2.
Якъ прибігло два десятскихъ,
Дівці двері розламали, 2.
Таки парубка піймали,
Назадъ руки извязали; 2.
Посадили у задочокъ,
А два сіло въ передочокъ;
Та повезли въ городочокъ.
Одинъ коні поганяе,
Другий парня доглядае; 2.
Та привезли въ городочокъ,
Поставили у станочокъ,
Забрили его лобочокъ;
Платкомъ шию завязали,
Ще й салдатикомъ назвали. 2.
Иди, парень, висипайся,
Та й на муштру поспішайся. 2.
Скоро парень пробудився,
За головоньку вхопився. 2.

Бідна моя головонька,
Що чужая сторононька,
Не рідная родинонька.
Лучче бъ було зъ грабельками,
Ніжъ тепера зъ шабельками; 2.
Лучче бъ було зъ сестрицями,
Ніжъ тепера зъ рушницями; 2.
Лучче бъ було плугомъ ити
Ніжъ зъ панами говорити; 2.
Лучче бъ було воли пасти,
Ніжъ тепера зъ коня впасти. 2.