Україна на карті Європи/Вибрана бібліографія

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Україна на карті Європи (2013
Кирило Галушко
Вибрана бібліографія
 Завантажити у Завантажити роботу у форматі PDFЗавантажити роботу у форматі ePubЗавантажити роботу у форматі TXTЗавантажити роботу у форматі MOBI
Вибрана бібліографія

Ададуров В. «Наполеоніда» на Сході Европи: Уявлення, проєкти та діяльність уряду Франції щодо південнозахідних окраїн Російської імперії на початку XIX ст. — Льв., 2007.

Багров Л. История картографии. М., 2004.

Боєчко В., Ганжа О., Захарчук Б. Кордони України: Історична ретроспектива та сучасний стан. — К., 1994.

Бойко О. Формування території української незалежної держави в діяльності Української Центральної Ради (1917-1918 рр.). — К., 2007.

Бойко О. Територія, кордони і адміністративно-територіальний поділ Української Держави гетьмана П. Скоропадського (1918) // Регіональна історія України. — К., 2009. — №3.

Вавричин М. Гійом Левассер де Боплан — картограф України // Спеціальний і докладний план України з належними до неї воєводствами, округами і провінціями. К-Льв., 2000.

Вавричин М., Дашкевич Я., Кришталович У. Україна на стародавніх картах. Кінець XV — перша половина XVII ст. — К., 2004.

Вавричин М., Дашкевич Я., Кришталович У. Україна на стародавніх картах: кінець XVII — перша половина XVIII ст. К.: 2009.

Вулф Л. Винайдення Східної Європи. Мапа цивілізації у свідомості епохи Просвітництва. — К., 2009.

Галушко К. Украинский национализм: ликбез для русских или кто и зачем придумал Украину. — К.: Темпора, 2010, 2012.

Гордєєв А. Карти-портолани ХІІІ-ХVІІ ст.: особливості та роль у розвитку картографії. — К., 2009. Кабузан В. Украинцы в мире. Динамика численности и расселения: 20-е годы XVIII в. – 1989. - М., 2006.

Карты галантного века. Шедевры картографического искусства из собрания Государственного Исторического Музея». М., 2011 (DVD)

Касьянов Г. Теорії нації та націоналізму. — К, 1999.

Котенко А. До питання про творення українського національного простору в журналі «Основа» // Український історичний журнал. – 2012. – №2. – С.42-53.

Кравченко В. Ім’я для України // Кравченко В. Україна, імперія, Росія. Вибрані статті з модерної історії та історіографії. – К., 2011.

Маслійчук В. «Від України до Малоросії»: регіональні назви та національна історія // Україна. Процеси наіотворення / Упор. А. Каппелер. К., 2011.

Найт Н. Наука, империя и народность: Этнография в Русском географическом обществе, 1845-1855 // Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет: Антология. Сост. П.Верт, П.С.Кабытов, А.И.Миллер. М., 2005. – С.155-198.

Наливайко Д. Очима Заходу: Рецепція України в Західній Європі ХІ–ХVІІІ ст. – К., 1998.

Подосинов А. Восточная Европа в римской картографической традиции. – М., 2002.

Сосса Р. Історія картографування території України: підручник для студ. ВНЗ. — К., 2007.

Таїрова-Яковлева Т. До питання про історичні й територіальні уявлення козацької старшини наприкінці XVII ст. // Український історичний журнал. - 2012. - №4. – С.67-73.

Фоменко И. Образ мира на старинных портоланах. Причерноморье. Конец ХIII - ХVII в. - М.. 2007.

Чекин А. Картография христианского средневековья. VIII-XIII вв. – М., 1999.

The Mapping of Ukraine. European Cartography and Maps of Early Modern Ukraine, 1550-1799. An exhibition from the archives of the Ukrainian museum and private collections. Guest Curator Bohdan S. Kordan. - N.Y., 2008.

Kaiser R. Homeland making and the territorialization of national identity // Ethnonationalism in Contemporary World. - Rutlege, 2000. - P.229-247.

Smith A. The national constructing of social space // Progress in Human Geography. - 1983. - Vol.7. - P.502518.

Schneider U. Die Macht der Karten. Sonderausgabe: Eine Geschichte der Kartographie vom Mittelalter bis heute. - Wien, 2006.

сторінка

Науково-популярне видання
Друкується за авторською редакцією