Історія Слободської України/Пояснення до малюнків

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Поясненнє до малюнків: 1-й малюнок (на 6 стр.) знятий з фотографичної картки. 2-й (стр. 7) вельми цінний план або чертеж Святогорского ман. і його околиць XVII ст. з московського Архива Мін. Юстиції; таких чертежей була колись велика сила і вони мають велике історико-географичне значіннє, але збереглося їх до наших часів дуже мало, а не видано досі майже нічого. 3-й мал. (стр. 11) — дикій кінь або тарпан; узято з подорожа акад. Гмелина, котрий його й змалював з натури — (Гмелина. Путешествіе по Россіи, I, СПБ., стр. 68). 4-й — (стр. 14) — план білягородньоі кріпости у Білгорода XVII ст. 5-й (стр. 15) — план Білгородськоі кріпости XVII в. (як і 4-й узятий мною з Арх. Мін. юст.). 6-й (стр. 18) — план кріпостей біля м. Царева Олексієва XVII в. (у Острогожському полку) — теж з Моск. Арх. Мін. Юст. 7-й (стр. 60) — (козак у степу) — з книжки Голодолинского. Исторія Сумскаго полка М. 1902. 8-й (стр. 67) — з натури (гармата у будинка Дворянського зібрання у Харькові). 9-й (стр. 69) — з малюнка худ. С. І. Васильківського, написаного по моїм історичним указівкам. 10-й (стр. 71) — плани Нової линії (з моск. Архива Мін. Юст.). 11-й (стр. 73) — з книжки Голодолинскаго. Исторія Сумскаго полка. 12 (стр. 85) — з книжки Голодолинскаго; така ж фотографія з патрета — у виданню гр. Клейнмихеля. Г. К. Лукомский. Старинныя усадьбы Харьк. губ. СПБ. 1917 г. 13-й і 14-й (стр. 87) Лесевицький — з патрета у музею старовини і містецтва Харьк. у-та, Осипов — з видання гр. Клейнмихеля, а там з патрета. 15-й (стр. 207) — з видання гр. Клейнмихеля, а там з натури — к пічи в маєтности А. І. Маркевича. 16-й і 17-й (стр. 209) — 1-й малюнок — з видання гр. Клейнмихеля, другій з фотографії XIX в. 18-й (стр. 210) з видання гр. Клейнмихеля, а там з акварелі. 19-й (стр. 212) фотографія з натури. 20-й (стр. 212) — з Молодика Бецкаго на 1844 годъ. 21-й (стр. 220) — з книжки П. Голодолинскаго. Исторія Сумскаго полка М. 1902; 22-й (стр. 221) — з натури — з етнографичного музея Харківського універсітета. 23-й (стр. 222) — поважний малюнок з рукописного у хварбах альбома, який я здобув для мійского музея; зроблено з натури у 1800 році; 24-й (стр. 226) — фотографія С. Таранушенка. 25-й і 26-й (стр. 227) — фотографії С. Таранушенка. 27-й (стр. 228) — з книжки П. Голодолинскаго. Исторія Сумскаго полка. М. 1902. 28-й (стр. 229) — фотографія С. Таранушенка. 29-й і 30-й (стр. 232) — з моєї „Исторіи г. Харькова“. 31-й і 32-й (стр. 236) — з моєї „Исторіи г. Харькова“. 33-й (стр. 237) — з моєї „Исторіи г. Харькова“. 34-й (стр. 238) — з моєї „Исторіи г. Харькова“. 35-й (стр. 239) — з фотографій С. Таранушенка. 36-й (стр. 243) — з картки. 37-й і 38-й (стр. 253) — з моєї „Исторіи г. Харькова“. 39-й (стр. 258) — кобзарь з Люботина Остап Бутенко — фотографія в етнографичньому музею Харьковського універсітета. 40-й (стр. 259) — кобзарь з малюнка у Молодику Бецкого на 1844 г. 41-й і 42-й (стр. 265) — патрет Г. С. Сковороди (моя фотографія) і його печатка (з його творів, мною виданих). 43-й (стр. 272) і 44-й (стр. 273) — мої фотографії з малюнків Румянцевскаго музея у Москві. 45-й (стр. 275) — з моєї „Исторіи г. Харькова“. 46-й (стр. 276) — з моєї „Исторіи Харькова*. 47-й (стр. 277) — з моєї „Исторіи г. Харькова“. 48-й (стр. 289) — з моєї „Исторіи г. Харькова“. 49-й (стр. 290) — Харьківського Історико-филол. Товариства. 50-й (стр. 291) — з музея Харьківськаго університета. 51-й (стр. 291) — з моєї „Исторіи г. Харькова“. 52-й, 53-й, 54-й і 55 (стр. 292) — з моєї „Исторіи г. Харькова“. 56-й (стр. 293) — з моєї „Исторіи г. Харькова“ 57-й, 58-й, 59-й (стр. 294) — з моєї „Исторіи г. Харькова“. 60-й (стр. 295) — з моєї „Исторіи г. Харькова“. 61-й, 62-й і 63-й (стр. 296) — з моєї „Исторіи г. Харькова“. 64-й, 65-й, 66-й, 67-й, 68-й (стр. 297) — з моєї „Исторіи г. Харькова“. 69-й, 70-й (стр. 299) — з фотографій М. Л. Кропивницького. 71-й (стр. 300) — з „Збірника Филол. Секції Наук. тов. імени Шевченка“ у Львові, 1898 р.
Ся моя „Історія слободської України“ являє з себе особистий окремий закінчений твор, але укупі з сім вона з'явиться також третьою частиною моєї „Історії українського народу“. Першою частиною буде „Історія українського народу з старіх часів до пол. XVII в.“; другою частиною — „Історія лівобережної України“, а четвертою — „Історія Запорожья“.
У автора можно набувати „Очерки изъ русской исторіи“ т. 2-й — (монографіи и статьи по исторіи слободской Украйны) Х. 1913, 374. Ціна 5 карб. (Харьків, Технологична вулиця д. №7, проф. Дм. Ів. Багалію).