Вінницький Замок

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Кабінет виучування Поділля. Випуск 10
Микола Білінський
Вінниця: Вінницька філія Всенародньої бібліотеки України при ВУАН, 1926
Вінницький Замок
Обкладинка

Вінницька Філія Всенародньої Бібліотеки України при Всеукраїнській Академії Наук

Кабінет виучування Поділля.

Nationalbibliothek der Ukraina an der Ukrainischen Akademie der Wissenschaften.

Filialabteilung zu Winnytzja.

Випуск 10.

Lieferung 10.

Büreau zur erforschung Podoliens.

Адр.: Україна, Вінниця (на Поділлі), Мури.

Adr.: Ukraina, Winnytzja (Podolien), Mury.


Микола Білінський

Старш. бібліотекар Він. Філії Всенар. Б-ки


Вінницький Замок

Історичний нарис з доби 16.–18. століть.

Спроба реконструкції Він. Замка за описом р. 1552.


У Вінниці — 1926 р.

[9(061) (47.61)].

 
 

Віндерждрукарня ім. Леніна 700–700.

Окрліт Ч. 949.:: ВИДАННЯ КАБІНЕТУ ВИУЧУВАННЯ ПОДІЛЛЯ ::
ВІННИЦЬКОЇ ФІЛІЇ ВСЕНАРОДНЬОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ при УАН.

1. Проф. Л. Данилов. „Клімат Поділля“. (наклад розійшовся).
2. Ол. Савостіянов. „Дика рослинність Поділля“ (наклад розійшовся).
3. Арк. Зекцер. „1905. рік на Поділлі“ (наклад розійшовся).
4. Проф. В. Храневич. „Ссавці Поділля“. З ілюстраціями (наклад розійшовся). 60 коп.
5. Проф. В. Храневич. „Птахи Поділля“ (наклад розійшовся). 1 крб.
6. Проф. В. Храневич. „Минуле фавни Поділля“ (наклад розійшовся). 50 коп.
7. Його- ж „Нарис фавни Поділля“. З ілюстраціями та додатком фавністичної карти (у продажу). 1 крб. 60 к.
Примітка: Вип. 1, 4, 5, 6 та 7 премійовано на Всеукр. конкурсах рр. 1925 та 1926.
8. В. Отамановський „Краєзнавство на Поділлі“. З додатком інстр.-проґрамових матеріялів для краєзн. т-в. Ціна 30 коп.
9. Звідомлення Він. Філії Всенародньої Б-ки України та Кабінета виучування Поділля з 1/X-25 р. до 1/X-26 р. Ціна 10 коп.
10. Колєктивна праця „Опис Вінницької округи“ — Великий плакат з картою Він. округи нового районування. Ціна 60 коп. ( у продажу).
Зміст: 1. Ґеоґраф. положення та поверхня. 2. Минуле Він. округи та м. Вінниці. 3. Клімат Він. округи. 4. Обводнення Він. округи. 5. Ґеольоґія та мінер. багатства Він. округи. 6. Ґрунти Він. округи. 7. Дика рослинність Він. округи. 8. Фавна Він. Округи. 9. Територія та населення Він. округи. 10. Нар. Освіта. 11. С.-Господарство. 12. Промисловість. 13. Торгівля та кооперація. 14. Пошта й телєґраф. 15. Фінанси та бюджет. 16. Висновки. — Вивчаймо свою Округу!

Він. Окрметодком рекомендує „Опис Він. округи“ для вжитку всіх культ.-освітніх установ Він. Округи, а Окркомісія в справі українізації при Він. ОВК рекомендує плакат для поглиблення українізації.

У друку:
11. Проф. Ю. Сіцінський. „Нариси з історії Поділля. Част. 1. — Передісторія Поділля“, з ілюстраціями та археольоґ. картою Поділля.
12. Проф. С. Городецький. „Сільське господарство на Поділлі“ ч. 1 (до світ. війни). — Накладом Він. Окрпляну.
Пільги постійним передплатникам.

З огляду на невеликі наклади, наші видання здебільшого вичерпуються не дійшовши до периферії. Тому рекомендуємо Краєзнавч. Т-вам, школам та зацікавленим установам і особам вписуватися в постійні передплатники на комплєкт дальших випусків (починаючи з вип. 7), надіславши (на 1 комплєкт) завдатку 2 крб. на біж. рахунок Філії ч. 443 до Українбанку (у Вінниці) й точну поштову адресу. Завдаток цей зараховано буде в останню виплату.

Кабінет виучування Поділля Він. Філії Всенародньої Бібліотеки України при УАН просить наукові й науково-краєзнавчі установи та редакції часописів надсилати свої теперішні й давніші видання і та орґани в обмін на видання Філії.Ціна 60 коп.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває в суспільному надбанні в Сполучених Штатах та Україні.


  • Робота перебуває в суспільному надбанні в Сполучених Штатах, тому що вона опублікована до 1 січня 1928 року.
  • Ця робота перебуває в суспільному надбанні в Україні, де авторське право діє протягом життя автора плюс 70 років.
  • Автор помер у 1930 році, тому ця робота є в суспільному надбанні в тих країнах, де авторське право діє протягом життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути в суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.