Вістник ДЗР ЗОУНР/7

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Вістник державних законів і розпорядків Західної Области Української Народної Республики
Розпорядок Державного Секретаріяту фінансів в порозуміню з причасними Державними Секретаріятами з дня 26. січня 1919 р. в справі виплати одноразового надзвичайного додатку чинним урядникам і функціонарям державним, урядникам і функціонарям управненим до емеритури, вдовам і сиротам по них та робітникам зелізнодорожним
1919
Державного Секретаріяту фінансів в порозуміню з причасними Державними Секретаріятами з дня 26. січня 1919 р. в справі виплати одноразового надзвичайного додатку чинним урядникам і функціонарям державним, урядникам і функціонарям управненим до емеритури, вдовам і сиротам по них та робітникам зелізнодорожним.


§ 1.

З огляду на тяжку крізу фінансову і звязані з нею виїмкові відносини зараджуємо виплатити в перших днях лютого 1919 р. в способі і розмірі поданім в § 11. розпорядку б. австр. мініст. фінансів з дня 11. вересня 1918 ч. 333. В. з. д., зглядно — відносно до урядників зелізнодорожних — в способі і розмірі поданім в § 9. розпорядженя б. австр. міністерства зелізниць з дня 21. вересня 1918 ч. 2390/Е. М. одноразовий надзвичайний додаток згаданим в тих розпорядках урядникам і иншим функціонарям, які є в чинній державній службі.

§ 2.

Урядникам і иншим державним функціонарям, управненим до емеритури (пенсіоністам), вдовам і сиротам по них, та особам, котрі побирають дари з ласки (Gnadengabe) треба виплатити в тім самім часі сей одноразовий додаток в способі і розмірі поданім в § 7. розпорядку б. австр. мініст. фінансів з дня 11. вересня 1918 ч. 334. В. з. д., зглядно — відносно до осіб етату зелізнодорожного — в способі і розмірі поданім в точці VI. розпорядженя б. австр. мініст. зелізниць з дня 21. вересня 1918 ч. 46081.

§ 3.

Услівя правіжу і розміру додатку після § 1. і 2. мусять заістнувати 1. лютого 1919 р.

§ 4.

Зелізнодорожним робітникам треба виплатити в перших днях лютого 1919 р. сей додаток у висоті і способі, в якім його виплачено зелізнодорожним робітникам в падолисті 1918 р.; право до нього мають робітники, які від 1. грудня 1918 р. є при державній зелізничій службі.

§ 5.

Розпорядок сей входить в житє з днем його оповіщеня.


Державний Секретар фінансів, торгу і промисловости:

Др Голубович, в. р.

Державний Секретар внутрішних справ:

Др Макух, в. р.

Державний Секретар судівництва:

Державний Секретар просвіти і віроісповідань:

Др Артимович, в. р.

Державний Секретар шляхів, почт і телєґрафів:

Мирон, в. р.

Державний Секретар публичних робіт:

Козаневич, в. р.

Державний Секретар земельних справ:

Мартинець, в. р.


Ця робота перебуває у суспільному надбанні згідно зі статтею 10 Закону України від 23 грудня 1993 року № 3792-XII «Про авторське право і суміжні права» де зазначається, що не є об'єктом авторського права:

  • твори народної творчості (фольклор);
  • видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади;
  • розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду).