Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729–1730 рр./100

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку

[1906] Его імператорского величества войска Запорожского обоихъ сторон Днѣпра гетман Даниѣл Апостол.

Пану полковниковѣ лубенъекому, п. старшинѣ полковой тамошной сотникамъ особливе же урядникамъ глинским, и кому бы қолвекъ отом вѣдати надлежа ло, ознаймуем сымъ нашимъ унѣверсаломъ, и панъ Афанасъ Жуковскій сотникъ глинский при супплѣцѣ своей презентовалъ намъ монаршую блажен ния и вѣчнодостойнія памяты великих государей, царей и великих князей lоана Алексиевича и Петра Алексиевича грамоту отцу его Михайлу Проко повичу, бывшему сотниковѣ глинскому, жалованную на село Волошиновку с принадлежащими до него угодиями и на мелницу под Глинскомъ на рецѣ Сулѣ будучую; якимъ селомъ по эмершомъ отцу своему владѣлъ онъ с по койнимъ братомъ своимъ Андреемъ, судиею полковимъ лубенскимъ, и нынѣ владѣетъ с позосталими его дѣтми, по половинѣ; да при томъ обявил намъ анътецессора нашего покойнаго гетмана Скоропадского два унѣверсали на село Сурмачовку и на отбиранъне войсковой мѣрочки въ млинѣ его одвох колах, едномъ мучномъ, а другомъ ступномъ на рецѣ Сулѣ, въ селѣ Шумску у Глинскомъ уездѣ стоячомъ до ласки войсковой наданіе. Почому просил онъ, панъ сотникъ, нашего потвердителнаго унѣверсалу, а при томъ предложил онъ же, что означенних селъ Посполитие люде в недавномъ времени, завзявши пред себе самоволство не хотят ему отдаватъ подданнаго послушенства и по винности. Мы прето гетманъ, имѣючи власть по силѣ данъной намъ монарной его імператорского величества жалованной [191] грамоты, всякие въ Малой Рос сиѣ воинские и гражданские устроевати порядки, респектуючи же на вѣрнорадѣ• телние его пана Афанаса, сотника глинского, войсковіе служби, велѣли ви дать сей нашъ унѣверсал, и яко половину того села Волошиновки зѣ угодия ми и мелницу по жалованной монаршой грамотѣ, такъ и село Сурмачовку зодбиранънемъ з млина, въ Шумску стоячого, войсковой мѣрочки до ласки войсковой поданнимъ ему антецессора нашего унѣверсаломъ во владѣние ствер жаемъ и да би во владѣний оних сел и в стбиранъню з мелницъ розмѣрових приходовъ жадной никто ему перешкоды и трудности чинити не важился. Войты заҫ волошиновский i сурмачувский зъ посполитими людми тамошними, опрочъ Козаков, которие при своихъ волностях непорушно зоставати мѣют, всякие ему пану Афанасу, сотниковѣ глинскому, яко своему владѣлду отдавали б обиклое подданское послушенство и повинность без противности, мѣти хочемъ и рейментарско приказуемъ. Дан въ Глуховѣ 1728-го року, ноеврия 9 д.

Звишмeннoвaнний гетьман рукою въласною.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала у суспільному надбанні в Україні
  • Термін дії авторських прав на цей твір в Україні закінчився до 1 січня 2001 року, коли почала діяти нова редакція закону України про авторські й суміжні права, що збільшила термін дії копірайту з 50 до 70 років.
  • Автор помер у 1939 році, тому ця робота є у суспільному надбанні у тих країнах, де авторське право діє на протязі життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути у суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.