Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729–1730 рр./106

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729–1730 рр. (1931
Унів. Павла Полуботка Улляні Андріївій Михайловичевій на с. Волошинівку й половину с. Перекопівки, 1722. 1. Х. (Павло Полуботок)
 Завантажити у Завантажити роботу у форматі PDFЗавантажити роботу у форматі ePubЗавантажити роботу у форматі TXTЗавантажити роботу у форматі MOBI
22 и 25.

Его імператорского пресвѣтлого величества войска Запорозкаго полковь ник чернѣговъскiй и наказній гетманъ эъ старшиною енералною Павелъ По луботок.

Вамъ войтамъ эъ посполитими людми Перекоповки и села Волошиновъки симъ нашимъ откритимъ обявляемъ листомъ, іжъ доносила намъ чрез суп лѣкку свою панѣ Улiяна Тарнавіотовна Андреева Жуковская, судійна полку Лубенского, 3ъ позосталими покойного мужа ей дѣтми, же ви якоби зъ под говору и наущенія дѣвера ей пана Афанасія Жуковъского, сотника глинского, не хочете ей подданской повинности и послушенства отдавати. Ана тіе села Перекоповъку и половину Волошиновъки за заслуги умершого мужа ей паней судіинои, прежде ураду и на урадѣ уже судейскомъ роненніе імѣетъ она тет манскіе унѣверсали; а эъверхъ того и монаршою его імператорского пресвѣт лого величества грамотою оное село Волошиловъка еще отцевѣ мужа ей и сотника глинского во владѣніе утвержено, которое опослѣ унѣверсаломъ гетманскимъ по половинѣ части Пану судій, а часть пану сотниковѣ глинско му опредѣлено. З тихъ мѣръ яко вамъ такую противность ганимъ, такъ гроз но упоминаемъ и приказуемъ, абисте подлугъ монаршой грамоти и унѣвер саловъ гетманскихъ от Перекоповъки зъ цѣлого села, [1976] а от Волоши новъки эъ половини ей панеи судіинои эъ дѣтми покойного мужа ей должное послушенство и подданскую повинность отдавали по прежднему. А которій би эъ васъ не оставляя легкомислiя и противности билъ въпред ослушнимъ, такового, аби панъ полковъникъ лубенский, яко того полку началникъ, ве лѣлъ смирити и наказати по надлежитости. Помянутий же панъ сотникъ глинский нѣ въ чомъ до половини того села Волошиновъки належной панеи судійной (: контентуючися другою половиною себѣ опредѣленною:) весма інтересоватися не смѣетъ упоминаемъ. Данъ въ Глуховѣ зъ енералнои канцел лярій при войсковой печати, року 1722, oктoвр. 7[1]).

Въ подленномъ подписано тако: Звишменованній полковъникъ и наказний гетманъ рукою.

Войсковий енералнiй писаръ Семенъ Савичъ. Василій Жураковский асаулъ енералнiй.

_____________

  1. Число місяцы не читко написано.
Суспільне надбання

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала у суспільному надбанні в Україні
  • Термін дії авторських прав на цей твір в Україні закінчився до 1 січня 2001 року, коли почала діяти нова редакція закону України про авторські й суміжні права, що збільшила термін дії копірайту з 50 до 70 років.
  • Автор помер у 1939 році, тому ця робота є у суспільному надбанні у тих країнах, де авторське право діє на протязі життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути у суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.