Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729–1730 рр./109

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Копіа.

[202] 27.

Ихъ царского пресвѣтлого величества войска Запорожского гетманъ lоанъ Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашимъ унѣверсаломъ всѣмъ въобецъ и кождому эъособна кому колвекъ о томъ вѣдати належатиметъ, а особливе ихъ цар ского пресвѣтлого величества войска Запорожского пану полковникови лу бенскому, старшинѣ полковой, сотникамъ, атаманомъ и всему старшому и меншому того польку товариству, іжъ маючи мы пана Михайла Гамалѣю значного товариша войскового въ особливой нашой гетманской ласце, такъ възглядомъ его самого добре въ войску Запорожскомъ отправуючихъся услугъ, якъ и възглядсмъ того же, предъ тимъ дѣдъ его славъное памяти годній въ томъ же войску ронилъ праци и труди, а тепер отецъ его, панъ асаулъ нашъ войсковій енералнiй пристойній по себѣ показалъ и показуетъ дѣлности, надалисмо ему и симъ унѣверсаломъ надаемо село Безъсали въ ключу Лохвицкомъ будучое зо всѣми принадлежностями, и млинъ Нейкъса ловъ на греблѣ в селѣ Ручках на рецѣ Сулѣ будучій; позволяючи ему яко эъ села oнoгo вcякіе повинности и от людей тяглихъ послушенство отбирати, такъ и изъ млина въсѣми, опрочъ мелницкое части, пожитковати розмѣрами и приходами. Мѣти теди хочемъ и приказуемъ, абы ему пану Mихайлу Гмалей жаденъ зъ старшини и чернѣ особливе панъ полковникъ лубенский и нихто зъ полчанъ тамошнихъ найменшое въ томъ не чинилъ перешкоди. Данъ въ Батуринѣ августа 18, pоку 1693.

У подленномъ подписано тако: Звышъменованній гетманъ рукою власною.

Мѣсто печати.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала у суспільному надбанні в Україні
  • Термін дії авторських прав на цей твір в Україні закінчився до 1 січня 2001 року, коли почала діяти нова редакція закону України про авторські й суміжні права, що збільшила термін дії копірайту з 50 до 70 років.
  • Автор помер у 1939 році, тому ця робота є у суспільному надбанні у тих країнах, де авторське право діє на протязі життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути у суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.