Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729–1730 рр./110

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Копіа.

[2026] 27.

Пресвѣтлѣйшого и державнѣйшого великого государя нашего его царского величества войска Запорожского гетманъ lоанъ Скоропадский.

Его ж царского пресвѣтлого величества войска Запорожского пану полков никови лубенскому п. п. старшинѣ полковой, а особливе п. сотникови лох вицкому, и всему урядови тамошнему, и кождому кому тилко вѣдати надле Житъ симъ унѣверсаломъ нашимъ ознаймуемъ, іжъ любо то панъ Михайло Гамалѣя, асаулъ войска его царского пресвѣтлого величества Запорожского енеральній, съ інними особами прелестію змѣнника Мазепи до шведской былъ уведенний сторони; однакъ когда тепер оттоль до сторони монаршой, добро» вольне отторгнувъшися, передалъся, и въ первой своей вѣрности, якую при хиленемъся своимъ ку намъ ренововалъ, статечне его царскому величеству служити облѣкгуеться; респектомъ теди того маeтности якіе прежде кголдо вали зъ всѣми до нихъ принадлежащими угодіами, млинами, полями пахат ними и сѣнокосними, лѣсами, гаями и займисками, при нему пану Гамалѣи, асаулови енералному, ненарушне заховуемъ. Зачимъ вѣдакчи эъ старцини и чернѣ отаковой волѣ нашой въ владѣній тихъ сѣлъ и въ узнатю от лю дей посполитихъ послушенства, такъже въ отбыранъню зъ кгрунтовъ прихо дячих пожитковъ, ему пану асаулѣ енеральному войсковому найменшой не ва жилися чинити перепони, перешкоди и препятствia вaруемъ, грозимъ и рей ментарско приказуемъ. Войти зась сѣлъ зъ пасполитами людми подданъское должни во всемъ чинит послушенство, повторе и подесяте приказуемъ. Данъ въ Лукуми, марта 7 д., року 1709.

У подленномъ подписано тако: Звышъменованній гетманъ рукою власною.

Мѣсто печати.

[200—202] Сводил с подленъними подъписок лохвицкой Фома Прокопов. [200—2026] Схожо с подленъними lосифъ Гамалѣя.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала у суспільному надбанні в Україні
  • Термін дії авторських прав на цей твір в Україні закінчився до 1 січня 2001 року, коли почала діяти нова редакція закону України про авторські й суміжні права, що збільшила термін дії копірайту з 50 до 70 років.
  • Автор помер у 1939 році, тому ця робота є у суспільному надбанні у тих країнах, де авторське право діє на протязі життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути у суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.