Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729–1730 рр./11

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
[66] СЕНЧАНСКОЙ СОТНѢ.
[Криштоповича].
87.

Копія.

Его царского пресвѣтлого величества войска Запорожского полковник лубенский Андрей Марковичъ.

Ознаймуемъ симъ нашимъ унѣверсаломъ кому бы колвекъ о томъ вѣдати надлежало, а особливе пп. старшинѣ городовой сенчанской, ижъ просилъ насъ панъ Кирило Криштоповичъ, сотник сенчанский, абысмо ему подтвердили нашимъ універсаломъ двѣ селця въ сотнѣ тамошней же антецессоромъ нашимъ наданные, Гапоновку и Лучку. Мы теди, вѣдаючи его пана сотника нелениво отправуючыеся войсковые услуги, видаемъ сей нашъ універсалу которимъ яко ствержаемъ предъпомянутые обидвѣ селця въ зуполное его владѣніе и позволяемъ оному от людей посполитих (: опрочъ Козаковъ, которые непремѣнно при своей волности маютъ быти на войсковой услузѣ заховани:) обыклые отбирати послушенства и повинности. Так абы в томъ ему пану сотниковѣ нѣхто жадной не чинилъ перешкоди властію нашею прикаэуемъ. Данъ въ Лохвицѣ 23 д., року 1715.

У подлинномъ подписано: Звишъменованний полковникъ рукою власною.

Сводилъ съ подлинным полковый писаръ Стефанъ Савіцкий

К сей копии сотникъ сенчанский Іванъ Криштоповъ руку приложилъ.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала у суспільному надбанні в Україні
  • Термін дії авторських прав на цей твір в Україні закінчився до 1 січня 2001 року, коли почала діяти нова редакція закону України про авторські й суміжні права, що збільшила термін дії копірайту з 50 до 70 років.
  • Автор помер у 1939 році, тому ця робота є у суспільному надбанні у тих країнах, де авторське право діє протягом життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути у суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.