Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729–1730 рр./112

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
[205] 28.

Копіа унѣверсалу гетмана Іоана Скоропадского данъного михайлу Гамалѣй войсковому енералному ақаулови, а отцу Івана Гамалѣй на село Пѣски уезду Лоховицкого, которимъ Іванъ Гамалѣя тепер владѣетъ.

Пресвѣтлѣйшаго и державнѣйшаго великого государа нашего его царского величества войска Запорожского гетманъ Іоанъ Скоропадскій.

Пану полковникови войска его ж царского пресвѣтлого величества Запорожского лубенъскому, старшинѣ полковой, сотникови Лохвицкому, атамани городовой и сѣлской зо всѣмъ старшимъ и меншимъ того полку то вариствомъ, и каждому кому бы колвеъ отом вѣдати належало ознаймуемъ, іжъ якъ власне за виданъемъ антецессора нашего бившого гетмана унѣверса ломъ владѣлъ спокойне посполитими людми жителми села Пѣсковъ в околич ности и въ сотнѣ Лохвицкой найдуючимся небожчик панъ Григорій Гамалѣя, энатній войска его царского пресвѣтлого величества Запорожского товаришъ, такъ тое ж село Пѣски зо всѣми до оного приналежитостями пану Михай лови Гамалѣй, асаулови войсковому енералному респектомъ его вѣрности ку маестатови монаршому его царского величества и статечнихъ въ войску Запорожскомъ услугъ, надаемъ, позволяючи зо всѣхъ тих села Пѣсокъ поспо литихъ людей належитое отбирати послушенство и повинность. Зачимъ мѣти хочемъ и рейментарско симъ нашимъ унѣверсаломъ варуемъ, абы анѣ панъ полковникъ лубенскій, старшина полковая, панъ сотникъ Лохвицкій, анѣ хто іншій зъ старшини рейменту нашего и чернѣ не смѣлъ, и не важилъся жад ной въ владѣнію села Пѣсокъ мененъному пану Михайлови Гамалѣй, асаулови войсковому енералному, и въ отбиранъню зъ посполитих людей належитой повинности и послушенства чинити трудности и перешкоди. Войтъ рась 30 всѣми мененного села Пѣсокъ Посполитими людми (кромѣ козаков, которих Волност ненарушне мѣетъ быти захована:) повиненъ належитое пану (2056] Михайлови Гамалѣй, асаулови енералному, без всякого упору отдавати по слушенъство и повинност под каранемъ приказуемъ. Данъ въ Лубнях, марта 27 д., року 1709.

У подленномъ подписано тако: Звишъменованній гетманъ рукою власною.

Мѣсто печати.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала у суспільному надбанні в Україні
  • Термін дії авторських прав на цей твір в Україні закінчився до 1 січня 2001 року, коли почала діяти нова редакція закону України про авторські й суміжні права, що збільшила термін дії копірайту з 50 до 70 років.
  • Автор помер у 1939 році, тому ця робота є у суспільному надбанні у тих країнах, де авторське право діє на протязі життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути у суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.