Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729–1730 рр./113

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Копіа другого унѣверсалу на тое ж село Пѣски зъ при сельками двома, Коновалами и пѣсочками потвердителного, данного Івану Гамалѣй от ясневелможного его милости пана гетмана Данійла Апостола.

Копіа.

Его імператорского величества войска Запорожского обоихъ стороны Днепра гетманъ Данійлъ Апостолъ.

Всей старшинѣ и чернѣ войска его ж імператорского величества Запо ромского, а особливе пану полковниковѣ лубенскому п. п. старшинѣ полко вой тамошной, також сотниковѣ Лохвицкому зъ урадомъ, и всѣмъ кому бы о томъ вѣдати надлежало, симъ нашимъ ознаймуемъ унѣверсаломъ, ікъ мы гетманъ, імѣючи по превисочайшой его імператорского всепресвѣтлѣйшого величества милости эуполную власть рейменътарскую монаршою его ж величества грамотою нынѣ намъ Потверженъную, всякое въ Малой Россій, противъ прежнихъ антецессоровъ нашихъ содержать правительство. Вѣдаючи же прежде бывшіе знатного товариша бунчукового, пана Івана [206] Гамалѣи, вѣрно ронячіеся къ маестату его імператорского величества служби, и въпредъ до онихъ угодную способност в немъ усмотрѣвая, велѣли видати эъ войсковой енералной канцеллярій сей нашъ унѣверсалъ въ потвержденіе ему села Пѣсокъ въ полку Лубенскомъ въ сотнѣ Лохвицкой зъ двома присел. ками, Коновалами и Пѣсочками, будучого, которимъ дѣдъ и отецъ его при вѣрнихъ и радѣтелнихъ своихъ къ маестату его імператорского величества службахъ от давних временъ владѣли, а по них и онъ тимъ всѣмъ доселѣ Владѣеть спокойно по унѣверсалу антецессора нашего, покойного пана Ско ропадского, у прошломъ 1709 году, марта 27 д., отцевѣ его, покойному Ми хайлу Гамалѣй, данъному. І повелѣваемъ, абы во владѣній помянутого села з присельками до оного надлежащими, Коновалами и Пѣсочками, ему пану Івану Гамалѣи, товаришу бунчуковому ни от кого не било жадного препят ствіа. А войтъ села оного (: опрочъ козаковъ, при своихъ волностях по ви сокой его імператорского величества милости обрѣтатися імѣючихъ:) долженъ ему жъ пану Івану Гамалѣи, яко державцѣ своему, всякое надлежащое отда вати послушенство и повиновеніе рейментарско упоминаемъ. Данъ въ Москвѣ, септевр. 16 д., року 1728.

У подленномъ подписано тако: Звишъменованній гетманъ рукою власною.

Мѣсто печати.

[205—206] к сим копѣямъ товаришъ бунчуковій Іванъ Гамалѣя руку приложилъ.

Сводиль с подленними писаръ сотенный лохвицкій Александеръ Загоровскій.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала у суспільному надбанні в Україні
  • Термін дії авторських прав на цей твір в Україні закінчився до 1 січня 2001 року, коли почала діяти нова редакція закону України про авторські й суміжні права, що збільшила термін дії копірайту з 50 до 70 років.
  • Автор помер у 1939 році, тому ця робота є у суспільному надбанні у тих країнах, де авторське право діє на протязі життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути у суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.