Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729–1730 рр./13

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
[68—Слюзів].

Копія.

83 и 84.

Пресвѣтлѣйшого и державнѣйшого великого государя его царского величества во[й]скъ Запорожских обоихъ сторонъ Днепра гетманъ Іоаннъ Ско-роп адский.

Оэнаймуемъ симъ нашимъ унѣверсаломъ кождому кому бы о томъ вѣдати належало, особливе пану полковникови лубенскому зъ старшиною его полковою, такъже сотникови сенецкому зъ тамошнимъ урадомъ, ижъ п. Марія Леонтиева Слюзова, бывшая сотниковая сенецкая, презентовала намъ не тилко антецессоровъ нашихъ унѣверсалы, лечъ и монаршіе его царского пресвѣтлого величества грамоты, мужеви ей небощикови Леонтиеви Слюзови респектомъ заслугъ его въ войску Запорожскомъ роненыхъ, такъ на надание ему маетности, именно село Юсковцѣ и село Скоробогатій. зъ всѣми до ихъ приналежитостями, яко и купнымъ правом набытие млины и инные угодя, а до того и на заживанъе з нѣкоторыхъ млиновъ части войсковой розмѣро-выхъ пожитковъ, данные обявила, подлугъ которыхъ жебы и она могла по немъ тихъ же маетностей и всѣхъ обще купнымъ правомъ набытих и зъ ласки войсковой наданныхъ млиновъ и прочійхъ угодый зъ потомками своими заживати, просила и нашего на тое себѣ подтверженя. Мы теди едно согла-суючи его царского величества волѣ въ монаршых его жъ грамотах выраженной, другое помятаючи и на небощивскіе мужа ей, помянутого Леонтія Слюэа нелениво въ войску Запорожскимъ ложенные працы, яко тые жъ вы-жейописанные села Юсковцѣ и Скоробогатки зъ всѣми купленными млинами и грунтами и инними до ихъ прислушаючими (: яко тые жъ царского величества жалованные грамоты опѣвают:) угодями, особливе изданіе зъ млиновъ части розмѣровыхъ войсковыхъ приходовъ при ей п. Слюзовой заховуемъ, поэволяючи з нихъ всякіе користи и приобрѣтенія по прежнему на вспомаательcтво домовое отбирати, а з людей посполитыхъ юскозскихъ и скоробогатскихъ подданскую повинност и послушенство приобщати. Такъ абы тоей нашой волѣ панъ полковникъ лубенскій, старшина его полковая и нихто иншій зъ старшины и черны не противилъся и не важилъся въ владѣнію оныхъ всѣхъ добръ и отбиранъю пожитковъ чинити оной препятія и перешкоды пилно мѣти хочемъ и приказуємо А войты юсковский и скоробогатскій жебы по прежнему без жадной спреки и вимовки ей п. Слюзовой подданское отдавали послушенство и повинност, тутже властію нашею гетманскою накрѣпко упоминаемъ. Данъ в обозѣ под Батуриномъ іюня 14д., року 1710.

Докладаемъ тутже и тое и пилно приказуєм, абы дозорцы наши з мли-новъ ей п. Слюзовой не важилися поколющины и покабанщины вимагати.

В подлинномъ написано: Звишменованный гетманъ рукою власною.

На сей копѣй товарищъ полъку Лубенъского значковий Семенъ Леонъ-тиевъ руку приложилъ.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала у суспільному надбанні в Україні
  • Термін дії авторських прав на цей твір в Україні закінчився до 1 січня 2001 року, коли почала діяти нова редакція закону України про авторські й суміжні права, що збільшила термін дії копірайту з 50 до 70 років.
  • Автор помер у 1939 році, тому ця робота є у суспільному надбанні у тих країнах, де авторське право діє на протязі життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути у суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.