Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729–1730 рр./140

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
[252] ПИРЯТИНСКОЙ СОТНѣ.
[Троцького].

Копій.

67.

Пресвѣтлѣйшого и державнѣйшого великого государя его царского священнѣйшого величества войскъ Запорожскихъ обоихъ сторонъ Днепра гетманъ Іоаннъ Скоропадский.

Всей старшинѣ и чернѣ войска его ж царского пресвѣтлого величества Запорожского, а меновите пану полковникови лубенскому зъ старшиною Полковою, тутже паномъ сотникомъ чорнускому и пѣрятинскому зъ тамош ними урядами и всѣмъ такъ войсковимъ, яко и Посполитимъ того полку оби вателемъ, и кождому кому қолвекъ отомъ вѣдати надлежить, симъ писанъ емъ нашимъ ознаймуемъ, поневажъ панъ Максимъ Троцкий, судia полковый лубенский, унѣверсали такъ антецессора нашого, яко и наши на мастности, іменно в сотнѣ Чорнуcкoй село Луговики, в сотнѣ Пѣратинской Повстинъ и слобудку Лазурки ему данніе, когда допущеніемъ божіймъ домъ его ж зъ всѣмъ черезъ пожежу огненную прийшолъ въ разгореніе, потералъ; теди по прошенію его тепер до насъ слушне занесенному, а барзѣй респектуючи на значніе в войску его царского пресвѣтлого величества Запорожскомъ от молодых лѣтъ щире, вѣрне и цнотливе ронячіеся працы инеменшіе заслуги, яко тые всѣ маeтности и слободку зкгрунтами и угодіами здавна до оныхъ належными, в спокойное ему пану судій полковому лубенскому утверждаемъ владѣніе, такъ позволяемъ от тамошныхъ посполитыхъ людей всякіе поддан скіе повинности и послушенства до ласки нашое и войсковое отбырати, Зачимъ вѣдаючи осей Волѣ нашой панъ полковникъ лубенский з старшиною полковою и никто зъ войсковихъ и посполитыхъ всякого-чину людей, поману тому пану Максиму Троцкому судій [2536] полковому лубенскому въ владѣній тыхъ двохъ вишей спецѣдѣкованнихъ маeтностей в сотняхъ Чорнуской и Пѣратинской будучихъ, и въ отбиранъю от тамошнихъ Посполитихъ людей повинности и послушенства, найменшой не важился чинити шкоди, пере шкоди и трудности, пилно варуемъ. Войти зась з тамошнимы людми (: опрочъ Козаковъ:) должны будугъ попрежнему всякіе подданскіе повинoсты и по слушенства упоминаемъ и приказуемъ. Данъ в обозѣ под обмачевомъ, юля 29 дня, року 1710.

Въ подлинномъ подписъ: Звишъменованный гетманъ рукою власною.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала у суспільному надбанні в Україні
  • Термін дії авторських прав на цей твір в Україні закінчився до 1 січня 2001 року, коли почала діяти нова редакція закону України про авторські й суміжні права, що збільшила термін дії копірайту з 50 до 70 років.
  • Автор помер у 1939 році, тому ця робота є у суспільному надбанні у тих країнах, де авторське право діє на протязі життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути у суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.