Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729–1730 рр./142

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку

[254] Его імператорского всепресвѣтлѣйшого величества войска Запорожского обоихъ сторонъ Днѣпра гетманъ Данійль Апостолъ.

Всей старшинѣ и чернѣ войска его імператорского величества Запорозского, аменовите пану полковников. лубенскому зъ старшиною полковою, також сотниковѣ Пиратинскому зъ урядомъ и всѣмъ кому отомъ вѣдати надлежить сим нашимъ ознаймуемъ унѣверсалом: презентовалъ намъ панъ Петро Троцкий, знатній канцелляриста нашъ войсковий, унѣверсали антецес сора нашого отцевѣ его Максиму Троцкому, судій полковому лубенскому, за живота его многихъ ради въ войску Запорожскомъ службъ одправованнихъ данніе, на село Повстинъ и слободку Лазурки в сотнѣ Пиратинской будучае, которое село и слободку по смерти его судіи и женѣ его обудовѣвшой паней Троцкой здѣтми другимъ унѣверсаломъ утверждени, по якихъ онъ же панъ Петро Троцкій просилъ и од насъ подтвердителного унѣверсалу. Ми прето гетманъ, по силѣ данной намъ монаршой его імператорского величества грамоти имѣючи власть всякie въ Малой Россій войнскіе и гражданское устроевать порядки, респектуючи же на знатніе и многое старого Троцкого, покойного судій полкового лубенского, службы от молодих лѣтъ въ походахъ войсковихъ и на урадахъ писарства и судейства полковихъ по умертіе свое показанніе, к тому ж и синовъ его до служби войсковой видячи згодность и способност, зъ которих старший синъ панъ Петро Троцкий в канцеллярій енералной чрезъ килко уже лѣтъ служит вѣрно и постоянно, потверждаемъ симъ нашимъ унѣверсаломъ вдовствующoй паней Троцкой и синомъ ей озна ченное село Повстинъ и слобудку Лазорки со всѣми рунтами и угодіями (255) здавна до онихъ належними, позволяючи од тамошнихъ Посполитихъ людей всякіе подданскіе повинности и послушенство имѣть, зачимъ аби панъ Полковникъ лубенскій з старшиною полковою и нихто з войсковихъ и поспо литихъ всякого чину людей помянутой паней Троцкой и синамъ ей во вла дѣній вышепомянутих села Повстина и слободки Лазурокъ в сотнѣ Пиратин ской будучихъ найменшой не важился чинити трудности и препятія.

Войти зас з тамошними людми посполитими (:опрочъ козаковъ, которie при своихъ волностях имѣють быть заховани ненарушно:) всякіе подданское повинности и послушенства отдавали бймъ яко державцам своймъ реймен тарско упоминаемъ и приказуемъ.

Данъ в Глуховѣ, oктoврія 5 дня, року 1728.

В подлинномъ подписъ: Звишменованний гетманъ рукою власною.

[253—255] Къ симъ копіамъ во мѣсто матки своей подписался Петро Троцкий.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала у суспільному надбанні в Україні
  • Термін дії авторських прав на цей твір в Україні закінчився до 1 січня 2001 року, коли почала діяти нова редакція закону України про авторські й суміжні права, що збільшила термін дії копірайту з 50 до 70 років.
  • Автор помер у 1939 році, тому ця робота є у суспільному надбанні у тих країнах, де авторське право діє на протязі життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути у суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.