Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729–1730 рр./143

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729–1730 рр. (1931
Унів. Скоропадського Домн. Свіччіній з синами Вас. і Лукіяном на сос. Дейманевку, Давидівку, Короваї, Малютивці, Городище, Корніївку, млини, ґрунта, 1709. 22. II (Іван Скоропадський)
 Завантажити у Завантажити роботу у форматі PDFЗавантажити роботу у форматі ePubЗавантажити роботу у форматі TXTЗавантажити роботу у форматі MOBI
[257] ПИРЯТИНСКОЙ СОТНѢ.
[Свіччиної].

Копia.

81.

Пресвѣтлѣйшого и державнѣйшого великого государя нашего его царского величества войска Запорожского гетманъ Іоаннъ Скоропадский.

Ознаймуемъ симъ нашимъ писаніемъ пану полковниковѣ войска его цар ского пресвѣтлого величества Запорожского лубенскому, старшинѣ полковой, а засобна пану сотниковѣ пирятинскому, атаманъй городовой и курѣнной зо всѣмъ товариствомъ, и каждому кому колвек вѣдати отомъ надлежатимет, иж овдовѣлая панѣ Домникiя Свѣччиная эъ синами своими паномъ Василіемъ и паномъ Лукіаномъ Свѣчками, мѣючи добра свой, одни за заслуги значне и вѣрне роненіе въ войску его царского величества Запорожскомъ небож чика пана Леонтія Свѣчки, полковника бывшого лубенского мужа оной, от антецессоровъ наших бывшихъ гетмановъ наданные, а другые купленними способомъ набытie и, Якъ монаршою его царского величества грамотою такъ и універсала ми гетманскими стверженные, іменно: село Деймановку, село Давидовку, село Коровай, село Малютинцѣ, село Городище и село Корнѣевку зо всѣми угодіами въ уездѣ Перятинскомъ положенем будучіе, а до того греблю прозиваемую Воробюрскую на рецѣ Удай зо всѣми млинами на оной Построенними, въ которих и част войсковая размѣрових пожитковъ ест надана, фолварки, сѣножати, лѣси, пасѣки и поля пахатные, просили нашего гетман: ского на тые свой маeтности млыни и всѣ угодія Потвержателного унѣвер салу. Зачимъ мы гетманъ, стосуючися до висoцeпoвaжной монаршой его цар ского величества грамоти и до унѣверсаловъ антецессоровъ наших, а барзѣй памятаючи на вѣрнозичлывые небожчика старого пана Леонтія Свѣчки полковника бывшого лубенского услуги роненіе въ разних оккaзiax въ войску его царского пресвѣтлого величества Запорожскомъ, до которих войскових услугъ и потомкове его, панъ Василий и панъ Лукіанъ Свѣчки, сут здалые, конфѣрмуемъ тые всѣ добра симъ нашимъ універсаломъ мененной панюй Свѣччиной и паномъ синомъ ей вышейспецифѣкованые, то ест Деймановку, Давидовку, Коровай, Малютинцѣ, Городище и Корневку во всѣми млинами на греблѣ Воробовской на рецѣ Удаю построеними, позволяючи онимъ тими всѣми маeтнocтьми, млинами, фолварками, лѣсами, пасѣками, сѣножатми и всѣми угодіами спокойне владѣти и якъ зъ Посполитих людей в тих вижейіменованныхъ селах мешкаючихъ належитое отбирати послушенство и по винност, такъ из всѣхъ тих добръ и угодій имѣти пожитки и користи.

Прето мѣти хочемъ и рейментарско симъ універсаломъ нашимъ варуемъ, абы мененной панюй Свѣчковой и паномъ синомъ оной въ владѣній тих маетностей зо всѣми угодіами (2576 нѣхто зъ старшини полку Лубенского жадной не смѣлъ и не важился чинити перешкоди и трудности. Войти зас тых вижейспецѣфѣкованых селъ Деймановки, Давидовки, Короваевъ, Малю тинцювъ, Городища и Корнѣевки зо всѣми посполитими людми (: кромѣ коза ковъ которих вoлност мѣетъ быти ненарушне захована:) повинни належитое отдавати панюй Свѣччиной и паномъ синомъ оной послушенство и повинност без жадного противенства Пилно и грозно приказуемъ. Данъ въ Нѣжинѣ февруарія 22 дня, 1709 року.

у подлинного подписано: Звипъменованный гетманъ рукою власною.

Мѣсто печати рейментарской.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала у суспільному надбанні в Україні
  • Термін дії авторських прав на цей твір в Україні закінчився до 1 січня 2001 року, коли почала діяти нова редакція закону України про авторські й суміжні права, що збільшила термін дії копірайту з 50 до 70 років.
  • Автор помер у 1939 році, тому ця робота є у суспільному надбанні у тих країнах, де авторське право діє на протязі життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути у суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.