Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729–1730 рр./144

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
[258 — Федора Марковича].
79.

Его царского пресвѣтлого величества войска Запорожского полковникъ лубенскій Василь Савичъ.

Пану сотникови пиратинскому зо всею старшиною, атаманови особливе и войтови села Гурбинець зо всѣми тамошними людми Посполитими и кому колвекъ о томъ вѣдати потреба будеть, ознаймую симъ унѣверсаломъ, иж яко от iншихъ знатнихъ особъ всѣхъ певній и значній респекта видимъ и узнаемъ до его милости пана Феодора Марковича знатного товариша вой скового являемій, такъ и я тоею ж повагою его милости прикриваючи въ пол ку своемъ а въ сотнѣ Пѣратинской село Гурбинцѣ ему пану Федору Мар ковичу подаю во владѣніе до ласки рейментарской и войсковой, Пилно прето упоминаю и приказую, аби такъ войтъ села Гурбинець 20 всѣми посполи тими тамошними людми (:опрочъ козаков, котрій при своей обиклой вол ности імѣют доставати:) всякое належитое безъ отмови послушенство его милости пану Федору Марковичу и повинност отдавали, яко и во владѣній того села Гурбинець не от кого ему ж, а особливе от старшини городовой пѣратинской, жеби и найменшой перепони не дѣялося, варуемъ и повторе приказуем. Дата въ Глуховѣ, януарія 8, року 1710.

Вишменованній полковникъ лубенъскій рукою.

Ксей унѣверсала копий Федор Марковичъ бунчуковий товариш руку приложилы.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала у суспільному надбанні в Україні
  • Термін дії авторських прав на цей твір в Україні закінчився до 1 січня 2001 року, коли почала діяти нова редакція закону України про авторські й суміжні права, що збільшила термін дії копірайту з 50 до 70 років.
  • Автор помер у 1939 році, тому ця робота є у суспільному надбанні у тих країнах, де авторське право діє на протязі життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути у суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.