Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729–1730 рр./27

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку

[85] Унѣверсалъ гетмана Іоанъна Самуйловича на село Пѣски (10).

Іоаннъ Самуйловичъ гетманъ зъ войскомъ его царского пресвѣтлого величества Запорожскимъ.

Ознаймуемъ симъ нашимъ писаніемъ въсей старшинѣ и чериѣ войска его царского пресвѣтлого величества Запорожского, а особливе пану полковниковѣ лубенекому, сотниковѣ, атамановѣ, войтовѣ и въсему товариству и посполству тамошнему и кому колвекъ о томъ вѣдать належит, иж супликовали до нас законники монастира святого всемилостивого спаса Мгарского Дубенского, пречесткій господинъ отецъ Макарій Русиновичъ ігуменъ зъ братією, допро-шаючи, абысмо и съ на вспарте потребъ ихъ мокастирскихъ маетностю осмо* трили. Теды ми тую ихъ проэбу принявши, а зичачи способности нашой, аби въ обители святого того монастира зъ достатковъ належитихъ потребъ обфитѣй хвала божая разширалася, надаємо онимъ зъ ласки войсковое село Пѣски въ ключу Дубенскомъ за Сулою лежачое, на которое сей нашъ виразній унѣвер-салъ видати росказавши, позьволяемъ імъ, отцу ігумену и всей братій монастира помененного онимъ зуполне въладѣти и такъ зъ людей тяглихъ тамошнихъ поэинности, яко и зо всѣхъ до него належнихъ кгрунтовъ аъвичайніе на свое имъ спарте отбирати пожитки. Зачимъ абы подлугъ той виразноб волѣ нашой въ владѣнню того села и примишляню зъ него пожитковъ и всякихъ повинностей помененному отцу игумену и его братій, такъ панъ полковникъ лубенскій, якой жаденъ зъ старшого и меншого товариства, такъже войтъ и всякій зъ мещанъ тамошнихъ найменшое не чинилъ и чинити не важился перешкоды. Войтъ зась того помененного села Пѣсковъ зъ людми тяглими тамошними, абы подлугъ посполитого звичаю во въсемъ господину отцу ігуменовѣ и е-о братій повиновалися и въсякую отдавали повинность, цале мѣти хощемъ и приказуємо Данъ въ Батуринѣ 8 октовърія, року 1677.

У подлинъиого тако подписано: Звышъменованій гетманъ рукою власною.

Мѣсто печати гетманской.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала у суспільному надбанні в Україні
  • Термін дії авторських прав на цей твір в Україні закінчився до 1 січня 2001 року, коли почала діяти нова редакція закону України про авторські й суміжні права, що збільшила термін дії копірайту з 50 до 70 років.
  • Автор помер у 1939 році, тому ця робота є у суспільному надбанні у тих країнах, де авторське право діє на протязі життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути у суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.