Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729–1730 рр./38

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку

[94] Іванъ Бруховецкій, гетманъ з вѣрнимъ войском его царского пресвѣтлого величества Запорожскимъ (21).

Всей старшинѣ и чернѣ вѣрного войска его царского пресвѣтлого величества Запорозского до вѣдомости доносимъ: самая христіянская повинност того по насъ всѣхъ правовѣрнихъ христіянахъ витягает, абы обытелѣ и мѣсца святіе чрезъ своихъ же своеволнихъ людей до знищення не приходили. Прето що колвекъ зъ святобливой побожности од православнаго монархи самого од его царского пресвѣтлого величества и од антецессора нашего, славной памяти небожчика Богдана Хмелницкого, Мгарская Лубенская[1] общежителная обытель наданное мѣетъ, абы при томъ всемъ спокойно безъ жадной от Козаковъ старшихъ и менших перешкоди и од вшелякихъ особъ войскових турбаціи и кривди не поносили. А если бы кто колвекъ зъ Козаковъ меновите лубенских якую обиду и перешкоду обытели святой въ наданню ихъ и въ якой колвек речи чинити важилъся, а о том бы намъ скарга дойшла, теди безъ жадное пощади, якъ святокрадцовъ караннямъ войсковимъ карати будемъ. Данъ в Нѣжинѣ 12 марта, 1664.

Іванъ Бруховецкый, звишменованный гетманъ.

Мѣсто печати гетманской.


  1. Підкреслено в ориґіналі.
Суспільне надбання

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала у суспільному надбанні в Україні
  • Термін дії авторських прав на цей твір в Україні закінчився до 1 січня 2001 року, коли почала діяти нова редакція закону України про авторські й суміжні права, що збільшила термін дії копірайту з 50 до 70 років.
  • Автор помер у 1939 році, тому ця робота є у суспільному надбанні у тих країнах, де авторське право діє протягом життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути у суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.