Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729–1730 рр./48

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку

[102] Копія.

Пресвѣтлѣйшого и державнѣйшого великого государа нашего его царского величества войска Запорожского обоихъ сторонъ Днепра гетманъ Іоанъ Скоропадскій.

Пану полковникови войска его царского пресвѣтлого величества Запорож ского лубенскому, п. п. старшинѣ полковой, особливе сотниковы ператинскому зъ урядомъ мѣскимъ тамошнимъ и кому бы тилко вѣдати належало, симъ нашимъ ознаймуемъ унѣверсаломъ, ижъ мы гетманъ выдячи згодность и способность до услугъ войсковихъ пана Івана Марковича, сотника теперей шего полкового прилуцкого, въ которихъ онъ вѣрно радѣтелно трвалъ и въпредъ непремѣненъ найдоватися мѣетъ, респекътомъ въсего того надаемо село Кроти зъ присюлкомъ до него прилеглимъ, зъ всѣмы угодіямы, и по зволяемъ до ласки нашой и войсковой онимъ владѣти, зъ людей посполитихъ послушенство отбырати, и всякie эъ нихъ належитости ку своей привлащати користи; въ чомъ абы панъ полковникъ лубеньскій, п. п. старшинаполъковая, такъже сотникъ ператинскій найменшой не важилися въ въладѣнію помяну того села зъ присюлкомъ пану Івану Марковычу, сотниковы полковому при луцкому, чинити перепоны и перешкоды. Войтъ зась села Кротувъ эъ поспо литимы тамошнимы и прилеглого присюлъка людьмы долженъ во всемъ пану сотниковы яко державцы своему повиноватися и послушнимъ быти. Данъ въ Глуховѣ септеврія 21 д., року 1709.

Въ подлинномъ подписано такъ: Эвышъменованній гетман рукою власною.

Мѣсто печаты.

К сей копии въмѣсто владѣлицы Софии Ивановой Марковичевой, удовъствующой судѣной пърилуцкой Григорий Галенъковъский, бунъчуковий то варишъ по ей прошению руку приложилъ.

С подленнимъ унѣверсаломъ сводилъ писаръ городовий прилуцкій Федорь Турковскій.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала у суспільному надбанні в Україні
  • Термін дії авторських прав на цей твір в Україні закінчився до 1 січня 2001 року, коли почала діяти нова редакція закону України про авторські й суміжні права, що збільшила термін дії копірайту з 50 до 70 років.
  • Автор помер у 1939 році, тому ця робота є у суспільному надбанні у тих країнах, де авторське право діє на протязі життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути у суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.