Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729–1730 рр./50

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку

[105] СОТНѢ ПИРЯТИНСКОЙ.

Копія.

78.

Року божого 1724-го, мѣсяця oктoврія 10-го.

Я нижеименованний въсѣмъ кому подобаетъ о семъ вѣдати, а особливе свойственнимъ моймъ через сiе мое обявляю писаніе, что эъ посѣщенія боэъ кого зоставшы я тяжкое на здоровю моемъ навѣженъ болѣзнію, а через долгий час не получаючи себѣ въ оной облеченія, за доброй моей памяты и здраваго разсуждения всему моемъ имѣнію учинилемъ диспозицію въ якой оное по моей смерты мѣетъ найдоватися. Того рады и селце мое Перер винцѣ называючоеся въ полку Лубенскомъ, в сотнѣ Пиратинской обрѣчaючоеся, которое нынѣ за вѣрніе мой к его імператорскому величеству службы от ясневелможного покойного пана гетмана Скоропадского унѣвер саломъ его въ року 1718 мѣсяця, септеврія 3, пожалованно было братаничевы моему пану Якову Марковичу, отказую и записую, даби онъ братаничъ мой по смерты моей (: аще таковая божая будет в сей болѣзны живот мой окончити:) онимъ селцемъ Перервинцямы вовсегды владѣлъ, такъ якъ и я за живота моего владѣю. А на томъ послѣднію мою волю таковую симъ писа ніемъ моймъ заключаю и рукою моею въласною подписуюся, року к дня вижейвираженних, въ Прилуцѣ.

Въ подлиной подпись такий: Іванъ Марковичъ, судія полковий при луцкий.

Къ сей копій бунчуковий товарищъ Яковъ Маркович руку приложилъ, а подлинное писмо къ себѣ принял.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває в суспільному надбанні в Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває в суспільному надбанні в Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала в суспільному надбанні в Україні
  • Ця робота перебуває в суспільному надбанні в Україні, де авторське право діє протягом життя автора плюс 70 років.
  • Автор помер у 1939 році, тому ця робота є в суспільному надбанні в тих країнах, де авторське право діє протягом життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути в суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.