Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729–1730 рр./52

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку

[107] Копія.

Пресвѣтлѣйшаго и державнѣйшаго великого государя нашего его царского священнѣйшаго величества войска Запорожскаго обоихъ сторонъ Днепра гетманъ Іванъ Скоропадский.

Ознаймуемъ симъ нашимъ унѣверсаломъ кождому колу колвекъ о томъ вѣдати належит, особливе старшому і меншому полку Лубенского товариству і посполитимъ обывателемъ, іжъ панъ Федор Маркевичъ товарищъ войско вий презентовалъ намъ унѣверсалное писание пана Василия Савича, полковника лубенского, данние ему на село Гурбынци въ томъ же полку въ сотнѣ Пиратинской будучое і просил на оное нашего потвержения. Мы прето гетманъ тому ж его пана Федора Марковича прошению не отрекши, а заохочуючи его въпред до услуг войскових, яко помянутое село Гурбынцѣ до ласки нашой реементарской в спокойное ему вълaдeниe ствержаемъ, позволяючи од тамошних Посполитих людей всякие повинности, послушенства отбырати такъ пилно повагою сего унѣверсалу варуемъ и приказуемъ, абы никто эъ войскових и посполитих всякого чина людей ему пану Федору Марковичу во владений вышевыраженного села і въ отбыраню од тамошних людей повинности и послушенства найменшой не важился чинити перешкоди и препятия. Данъ въ Глуховѣ јануари, 20 д, 1710 року.

Мѣсто печати реементарской.

Въ подлинномъ подписано: Звишвишменованний гетман рукою власною.

К сей копѣй унѣверсалу Федор Марковичи, товаришъ бунчуковий руку приложилъ.

Суспільне надбання

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала у суспільному надбанні в Україні
  • Термін дії авторських прав на цей твір в Україні закінчився до 1 січня 2001 року, коли почала діяти нова редакція закону України про авторські й суміжні права, що збільшила термін дії копірайту з 50 до 70 років.
  • Автор помер у 1939 році, тому ця робота є у суспільному надбанні у тих країнах, де авторське право діє на протязі життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути у суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.