Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729–1730 рр./7

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Копіа.

[60б] 64.

Его царского пресвѣтлого величества войска Запорожского полковникъ лубенский Василий Савичъ.

Паномъ старшинѣ городовой чигириндубровской и всѣмъ кому колвекъ в сотнѣ тоей потребуючому симъ нашимъ унѣверсаломъ вѣдомо чинимъ пи-санънемъ, поневажъ з подданства пана Булюбаша, хоружого полкового, часть села Кагамлика зовеміе Сидорѣ были одобрани, и покойному Михайлу Шкляренъку сотникуючому наданъни; теперъ теди з поважного росказанъя рей-ментарского мененъное селце пану Булюбашу приворочаемъ, которимъ по-прежнему мѣетъ завѣдовати; въ чомъ старшина городовая, абы не важилися жадного чинити препятія, упоминаемъ. А тые посполитые речоного селца жителѣ не бувшой уже сотниковой, лечъ пану Булюбашу, всякое отдавали послушенство приказуемъ. Данъ въ Лубняхъ, априля 29, 1714 року.

У подлинномъ таков подпись: Звышменованный полковникъ лубенский.

На сихъ копияхъ вомѣсто сотника чигириндубровского Івана Булюбаша синъ его Демян Булюбашъ по его ж велѣнню подписался.

Съ подлинними универсалами сводилъ и подписалъся полковый лувенскій писаръ Степанъ Савицкій mp.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала у суспільному надбанні в Україні
  • Термін дії авторських прав на цей твір в Україні закінчився до 1 січня 2001 року, коли почала діяти нова редакція закону України про авторські й суміжні права, що збільшила термін дії копірайту з 50 до 70 років.
  • Автор помер у 1939 році, тому ця робота є у суспільному надбанні у тих країнах, де авторське право діє на протязі життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути у суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.