Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729–1730 рр./86

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
[161 — Васильйовича].

7.

Копія.

Его імператорского величества войска Запорожского обоихъ сторонъ Днѣпра гетманъ Даніилъ Апостолъ.

Пану полковниковѣ лубенскому п. п. старшинѣ полковой, а особливе сот никамъ poмeнскому и глинскому зъ тамошнимы урядами, и всѣмъ Қону о томъ вѣдати надлежит симъ нашимъ унѣверсаломъ обявляемъ, ижъ панъ Федоръ Василіевичъ, знатнiй и заслужoній товаришъ войсковій, мешкаючій въ Ромнѣ, которiй от давних лѣтъ до нинѣшней своей глубокой старости въ разних знатних чинах войсковое отправовалъ служби, просилъ насъ чрез суплѣку свою, абисмо подлуг унѣверсалу антецессора нашего покойного гетмана Ско ропадского в 1709 году, февраля 5 д. ему данного на двѣ села, едно прози ваемое Евлашувку въ Роменскомъ, другое Хоминцѣ въ Глинскомъ уездахъ, которое во владѣній его по монаршимъ грамотамъ и по унѣверсаламъ других прежде бивших гетмановъ отдавна найдовались, потвердили оніе ж села на шимъ унѣверсаломъ; а при томъ онъ же доносили, что глинская старшина село Хоминцѣ беҙмѣрними отягощают налогами, отчего многие уже тамошніе посполитіе, подсусѣдками казачими ставши, за козакавъ числятся и жадних Посполитих тяглостей отбувати не хотят; въ чомъ також просилъ нашего указу. Мы прето гетманъ, по силѣ данной намъ монаршой его імператорского величества жалованной грамоти, имѣючи власт всякie въ Малой Россій войн скіе и гражданскіе устроевати порядки, респектуючи же на служби [1616] его пана Федора Василіевича от многих лѣтъ въ войску Запорожскомъ ра дително отправованніе велѣли видат сей нашъ унѣверсаль, которимъ вишена мѣненніе села Евлашовку и Хоминцѣ ему пану Федору Василіевичу въ спо койное и безпрепятное ствержаемъ владѣніе, и даби во владѣніи оних панъ полковникъ лубенский з старшиною полковою, також сотники роменский и глинский и никто иншій помянутому пану Федору Василіевичу перешкоди и трудности чинити не важилися, особливе же старшина глинская излишними налогами села Хоминецъ людей не обтяжали. Войти застих же селъ со всѣми посполитими людми опроч козаковъ (: которій при своих волностях непо рушно доставати имѣютъ:) ему пану Федору Василіевичу, яко державци своему, належитое отдавали б послушенство и повиновеніе рейментарско упоминаемъ и приказуемъ, Данъ въ Глуховѣ, ноеврія 30 д., року 1728.

Въ подленномъ подписанно тако: Звишменованний гетманъ рукою власною.

Мѣсто печати рейментарской.

С подленними зводилъ и писалъ Павелъ Висоцкій.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала у суспільному надбанні в Україні
  • Термін дії авторських прав на цей твір в Україні закінчився до 1 січня 2001 року, коли почала діяти нова редакція закону України про авторські й суміжні права, що збільшила термін дії копірайту з 50 до 70 років.
  • Автор помер у 1939 році, тому ця робота є у суспільному надбанні у тих країнах, де авторське право діє протягом життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути у суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.