Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729–1730 рр./9

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
[61б] 65.

Его царскаго пресвѣтлого величества войска Запорозкого обои́х сторон Днѣпра гетман Иоанъ Скоропадский.

Пану полковниковѣ лубенскому пп. старшинѣ его полковой, а особливе п. сотниковѣ чигириндубровскому зъ урадом тамошним, въсему старшому и меншому того полку товариству и посполству, и кождому кому колвекъ о том вѣдати належит, симъ нашим ознаймуем унѣверсаломъ, ижъ презентовала намъ Кирилова Шулудченкова монаршую царскаго пресвѣтлаго величества грамоту и унѣверсал антецесора нашего небожчику свекровѣ еи́ Яремѣ Иляшенку на село прозиваемое Гусиное въ уездѣ Чигириндубровскомъ будучое, данънее, и просила нашего на тое подтверженя. Ми прето гетман, прошению еи́ Кириловой не отрекши, а мѣючи по должности нашой въ предостонѣшом почитаніи́ монаршую царского величества грамоту, яко помянутое село Гусиное зо всѣми до него приналежними gрунтами и угодиями въ свободное заживане симъ нашим ствержаемъ унѣверсалом, позволяючи оной всякие приходячие користи и подданное от посполитих людей отбирати послушенство, такъ аби нѣхто зъ старшини и чернѣ въ спокойном того села владѣнию жадной найменшой ей Кириловой не важился чинити трудности, перепони и перепятия. Войтъ зас предреченного села Гусиного з посполитими людми должен ей якъ державци своему всякое отдавати (:кромѣ Козаков якіе при свои́х волностях повинни найдоватися:) послушенство и абедиенцію, мѣти хочем и рейментарско приказуем. Дан в Глуховѣ, иануария 20, року 1715-го.

Звишменованний гетман рукою власною.

[60] С подлиннимъ [61] сводилъ [61б] писар полковый Савіцкий.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала у суспільному надбанні в Україні
  • Термін дії авторських прав на цей твір в Україні закінчився до 1 січня 2001 року, коли почала діяти нова редакція закону України про авторські й суміжні права, що збільшила термін дії копірайту з 50 до 70 років.
  • Автор помер у 1939 році, тому ця робота є у суспільному надбанні у тих країнах, де авторське право діє протягом життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути у суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.