ЕУ/Психіятрія

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Психіятрія, наука, що вивчає причини виникнення, прояви, перебіг, методи попередження і лікування психічних хвороб (П. х.). Як самостійна галузь П. відокремилася лише у 18 в.

Перші наук. праці з П. у Рос. Імперії написані у другій пол. 18 в. українцями: К. Ягельським, Н. Квятковським, М. Козловським, С. Успенським, О. Масловським (організатором першої психоневрологічної лікарні на Україні в Києві). У 1834 П. Бутковський (Харків) видав перший у Рос. Імперії підручник з П., У 1883 був заснований у Харкові П. Ковалевським перший психіятричний ж. «Архив психиатрии, неврологии и судебной психопатологии». З 1896 до 1905 у Києві виходив ж. «Вопросы нервно-психической медицины». Катедри П. на Україні почали створювати у 20 в. у Києві (П. Нечай, В. Гаккебуш), Одесі (Є. Шевальов), Дніпропетровському (Д. Франк). У 1920-их pp. були засновані на Україні Укр. психоневрологічні ін-ти: у Харкові (1921), в Києві (1922) й Одесі (1930). З 1925 видавався у Києві, а потім у Харкові ж. «Современная психоневрология»; пізніше п. н. «Советская П».

Тепер на Україні над питаннями П. працюють: Укр. Психоневрологічний Н. Д. Ін-т у Харкові (має 8 клінічних відділів, 8 лабораторій та ряд допоміжних відділів; досліджує гол. проблеми шизофренії, злоякісних пухлин мозку, вищої нервової діяльности, розкладів кровообігу гол. мозку), Одеський Психоневрологічний Н.-Д. Ін-т (б клінічних відділів, 7 лябораторій; працює гол. над вивченням вегетативної нервової системи та питаннями вищої нервової діяльности) і створений по другій світовій війні відділ психіятрії та патології вищої нервової системи Ін-ту Фізіології ім. О. Богомольця АН УРСР. Н.-д. ін-ти психіятрії та невропатології України видали понад 100 тт. (кілька тис. статтей) наук. праць, провели низку всеукр. наук. конференцій, підготували сотні психіятрів і невропатологів.

Крім того, на Україні працюють катедри П. та невропатології при всіх мед. ін-тах і ін-тах удосконалення лікарів. Укр. Респ. Т-во невропатологів та психіятрів об’єднує 2 460, Т-во неврохірургів бл. 200 лікарів. З видатних психіятрів і невропатологів України, крім вищеназваних, слід згадати: І. Сікорського, О. Ющенка, П. Кащенка, Є. Копистинського, В. Протопопова, Й. Поліщука, Н. Татаренкову, Т. Юдіна, Є. Попова, К. Платонова, Б. Маньківського, В. Селецького, Г. Маркелова, О. Геймановича; на еміґрації працює М. Міщенко.

Література: Юдин Т. Очерки истории отечественной психиатрии. М. 1951; Очерки истории медицинской науки и здравоохранения на Украине. К. 1954; Федотов Д. Очерки по истории отечественной психиатрии. М. 1957; Маньковський Б. Основні підсумки розвитку невропатології в УРСР; Протопопов В., Поліщук Й. Розвиток психіятрії в УРСР. У Зб. — Досягнення охорони здоров’я в УРСР. К. 1958.

В. Плющ

Ця робота поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (Із зазначенням авторства — поширення на тих самих умовах 3.0 неадаптована), яка дозволяє вільне використання, поширення й створення похідних робіт за умови дотримання і зазначення ліцензії та автора оригінальної роботи..