Наша пісня (1916)/Ще не вмерла Україна

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Наша пісня
Ще не вмерла Україна
(музика М. Вербицького,
слова П. Чубинського
)
• Цей текст написаний желехівкою.
• Інші версії цієї роботи див. Ще не вмерла Україна
Вецляр: Союз визволення України, 1916
Ще не вмерла Україна.

Поважно.

Музика М. Вербицького.

 

\new Staff {
 \omit Score.BarNumber
 \time 4/4
\relative c' {
<<
\new voice="Song" {
 \key bes \major
 \override Score.SpacingSpanner.shortest-duration-space = #3
%1
d'4.\f d8 d8([c d]) ees8 | \dynamicUp f4. ees8\> d4\! c | bes d \stemDown a \stemNeutral d \break
%2
\hide Score.Clef \hide Score.KeySignature
\stemUp \slurDown g,8([fis8 g\< a] bes4)\! c4 \stemNeutral \slurNeutral | \dynamicDown d4.\f \dynamicUp d8 d8([c d]) ees8 | f4. ees8\> d4\! c \break
%3
\stemDown bes4 g d'4. \stemNeutral fis,8 | g2 g4 r4 | a4. a8 d8\>([c bes])\! a8 | g8([a bes]) g8 a4 a4 \break
%4
\dynamicDown \stemUp bes4.\f \dynamicUp bes8 \stemNeutral c4 c4 | d2\> d4\! r4 | \dynamicDown a4.\mf \dynamicUp a8 d8([c bes]) \stemDown a8 \stemNeutral | g8([a bes]) g8 a4 a4 \break
%5
bes4-- d-- \stemUp a^- \stemNeutral d-- | \slurDown g,8([a\< bes c\!] d4) \slurNeutral ees4 | \dynamicDown f4.\ff \dynamicUp e8 f4 d | c4 c f8\>([ees d])\! c8 \break
%6
bes4 bes\< c\! c | d4.( c8 bes8[c d]) ees8 | f4. e8 f4 d | c4 c f8([ees d]) c8 \break
%7
\stemUp bes4^. \stemNeutral g4^. d'4.-> fis,8 | g2 g4 r4 \bar ":|." s
}

\new Lyrics \lyricmode {
 \set associatedVoice = #"Song"
 \override LyricText.font-size = #0
Ще4. не4 вмер4 -- ла8 У4. --
\once \override LyricText.self-alignment-X = #LEFT краї4. --
на4 і сла -- ва і
во4 - - -- ля, ще4. нам8 бра4. -- тя8 мо4. -- ло8 -- ді4 -- ї
\override LyricText.self-alignment-X = #LEFT
у4 -- сьміхнеть_ся2. до2 -- ля:2 Згинуть2 на4. -- ші8 во4. -- ро8 -- женьки,2
як4. ро8 -- са4 на сонцї,1 за4. -- па4 -- ну4 -- єм8 і4. ми8 братя2
\revert LyricText.self-alignment-X 
у4 сво -- їй сто -- рон4 -- -2 -- цї.4 Ду4. -- шу8
\once \override LyricText.self-alignment-X = #LEFT тїло2
ми4 по -- ло4. -- жим8
за4 на -- шу сво -- бо4. -8 -8 -8 -8 _-_ду,8 і2 покажем,2
що4 ми бра4. -- тя8 ко4 -- 
\once \override LyricText.self-alignment-X = #LEFT зацько2 --
го4 ро2 -- ду!2
}
>>
}
}
 

Наливайко, Залїзняк і Тарас Трясило
Кличуть нас із за могил за сьвятеє дїло.
Ізгадаймо славну смерть лицарства-козацтва,
Щоб не втратить марне нам свойого юнацтва.

Душу, тїло ми положим за нашу свободу!
І покажем, що ми, братя, козацького роду!

Ой, Богдане, Богдане, славний наш гетьмане!
На щось віддав Україну Москалям поганим?
Щоб звернути єї честь ляжем головами,
Назовем ся України вірними синами!
Душу, тїло ми положим за нашу свободу!
І покажем, що ми, братя, козацького роду!

Слова П. Чубинського.