Сторінка:Бевзо О. А. Львівський літопис і Острозький літописець (1971).pdf/67

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана

і татар розповідається в Острозькому літописцю під 1609 роком. На варшавському сеймі, який відбувався в тому році, турецький і татарський посли скаржилися на козаків, що вони «пред тим Перекоп збурили і замок з містом спалили і шкоди великії починили, і старосту перекопського взявши, кролю дали, а назад ідучи, і Очаков збурили»[1].

Дані про напади татар і турків на Україну, що містяться у Львівському літопису і Острозькому літописцю, показують, що ці напади в XVI і першій половині XVII століть були найбільш нестерпним лихом, яке зносив український народ. Наші літопис­ці це добре розуміли, чому вони і записували в свої літописи досить ретельно всі відомі їм випадки нападів татар і турків на територію України. Серед цих звісток є відомості про облогу та­тарами Меджибожа в 1564 році[2], про напад татар на Україну восени 1588 року[3], про спустошення татарами Вінниці, Гайсина, і Шаргорода 1607 року[4], про напад татар на Остропіль 1618 ро­ку[5] та інші, про які відомостей в інших джерелах не знаходимо.

Взагалі, слід відзначити, що за кількістю і достовірністю звісток про напади татар і турків на Україну Львівський літопис і Острозький літописець, як документи, що складалися невдовзі після подій, мають значення першорядного джерела для висвіт­лення цього питання. Літописи переконливо доводять, що маг­натська Польща була нездатна захистити підвладну їй терито­рію України, як і прилеглу до неї територію Польщі та Литви, від турецько-татарської агресії. Лише возз'єднання України з Росією забезпечило злам у співвідношенні сил між Україною і Кримом. Спільні зусилля російського і українського народів, скеровані на боротьбу проти турецько-татарських грабіжників, привели до цілковитого розгрому татарських орд і остаточної ліквідації осиного гнізда міжнародного піратства, яким була Кримська орда.

Звістки обох літописів про події в Росії та про взаємовідно­сини між Польщею і Росією цінні для вивчення зв'язків між ук­раїнським населенням, що перебувало під владою Польщі, і ро­сійським народом. Ці звістки свідчать про глибокий інтерес братнього українського народу до історичних подій в Росії, яка йшла по шляху утворення сильної держави з централізованою владою, що намагалася ліквідувати феодальну анархію.

Автор Львівського літопису під 1556 роком вмістив коротку звістку: «Ляхове до Інфлянт шли на войну»[6]. Щоб зрозуміти, чому саме літописець відмітив у своєму творі цю подію, слід по­-

  1. Див. стор. 132.
  2. Див. стор. 127.
  3. Див. стор. 102.
  4. Див. стор. 131.
  5. Див. стор. 134.
  6. Див. стор. 101.