Сторінка:Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729 – 1730 рр. (1931).pdf/18

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана


17.

Село Будки (36) войсковое, ни на який уряд и до ратуши не надлежало; а за гетманства Самойловича его унѣверсаломъ надано было сотниковѣ тогдашънему роменскому, Івану Тимофѣеву Сохацкому; и потомъ въ прошломъ 1709 году унѣверсаломъ гетмана Скоропадского утвержено ему ж въ непремѣнно эуполное владѣніе, а по его смерти владѣлъ-синъ его Іванъ Сохацкий, от которого бывший полъковнихъ лувенский, а нынѣшний енералний подскарбый панъ Марковичъ отобравшіе отдалъ былъ своему свойственному Никитѣ Каліновскому; потомъ оное ж село значковому полку Дубенского товаришу Івану Нестеровичу унѣверсаломъ гетмана Скоропадского въ 1721 году опредѣлено.

218, 219. — Село Лозовая 20 дворовъ, владѣетъ Дубенского полку сме-ловской сотникъ Костантій Кулябка, по універсалу бывшего полковника Са-вича, даному 1711 году до войсковой ласки-

18.

Село Лозовая (26) войсковое, за гетманства Мазепиного по его унѣ-версалу отдано: перво хоружому полковому тогдашнему Григорію Стрѣл-ченку, потомъ наставшому по немъ хоружому жъ полковому, Петру Зарудному, унѣверсаломъ Зеленского полковника; а по Зарудному, когда сталъ хоружимъ же Костантий Василіевъ, нынѣшний сотникъ смѣлов-ский, унѣверсаломъ полковника Савича ему до ласки гетманской опредѣлено, почему тимъ селомъ онъ же сотникъ и нынѣ владѣетъ.

На чинъ хор[ужого].

[56] 222. —Слободка Семеновка 28 дворовъ, владѣет смоленской шляхтичъ Максимъ Корсунъ, а староста ево Василий Киселъ обявил, что на ту слободку жалованной грамоти и гетманского унѣверсалу онъ староста при себѣ не імѣетъ, а тоею де слободкою владѣет онъ Корсукъ лет з д вад цатъ.

19.

Слободкою Семеновскою (28) владѣлъ смоленский шляхтичъ, бунчуковий товарищъ Михайло Корсакъ по куплѣ своей, что оная слободка осажена на купленних ґрунтах, почему и нынѣ синъ его Максимъ Корсакъ владѣетъ.

По 8-му.


ГЛИНСКОЙ СОТНИ.

224.—Село Ярошевка 116 дворовъ, владѣетъ госпожа фелтъмаршалова Шереметова; которое далъ от владѣнія своего гетманъ Скоропацкой въ 1713 году покойному господину генералу фелтъмаршалу Шереметову; а по сказкѣ приказного человѣка Михайла Дабѣрна на оное село жалованная грамота; а в вечное лъ владѣніе или временно того онъ Добѣрна не знает, для того, что оная грамота у ней фелтъмаршаловой въ Москвѣ; а при немъ старостѣ оной жалованной грамоти не імѣетъ. [6] Мелница вешнякъ въ урочище на ставу о дву камнях мучних.

[56] 20.

Село Ярошувку (115) за гетманства Самойловича по его унѣверсалу дано протопопу лохвицкому Івану Стефановичу; по немъ за гетманства