Сторінка:Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729 – 1730 рр. (1931).pdf/88

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана


годовъ написано, велено имъ монастирскими маетностями, которіе въ тот ихъ Мгарской Преображенской монастиръ даны от великихъ князей рускихъ, и от княгины [906] Ірини Вишневецкой, и сина ея Еремѣя Михайла Корибута Вишневецкого, и от Богдана Хмелницкого по привиліамъ и въладѣютъ і въновъ монастирского строенія на мелницу съ ступами и со въсѣмъ мелничнимъ строеніемъ под деревнею Волчкомъ на речке Сулѣ и доходи въсякіе на монастирское строеніе ѵпотребляти по прежнему, буде спору и челобитя ни от кого не будет, а привілій княгины Ирини Могилянки Михайловой, и мужа ей князя Михайла, и сина ей Еремія Вишъневецкихъ написано: дали къ тому монастиру от Олшанки рѣчки двѣ мелници верхнюю и нижню со крестяни на той же земли живущими да грунтъ от Олшанки рѣчки вдлину до другой рѣчки Мгара с обойми рѣчками и з берегами, а въширину от Ложечиной луки с лѣсомъ и со въсѣю околичностю тоей луки до Сули реки. А до пахаря хлѣба тот £рунътъ велми тѣсній, и волно монастирю пахати хлѣбъ и сѣна косити до самія Удая реки, потому что Удай река недалеко того грунта идет и что потому монастирю на строеніе и разъширеніе хвали божой надобно и прияно; а ныне тот грунтъ со въсею околичъностю и со въсѣми угодій и пожитки себѣ имѣти могли. А въ уневерсале подда-ного нашего войска Запорозского обоихъ сторонъ Днепра гетмана Івана Стефановича Мазепи, прошлого 195-го году написано: велено въсей старшинѣ и черни, а імянъно полковнику лувенскому и полковой старшинѣ, сотникомъ, атаманомъ, и всему того полку товариству, а особо монастирю преображенія господня Мгарскому Дубенскому, імѣя онъ гетманъ попеченіе, чтоб въ томъ монастиру къ хвалѣ божій раэширеніе было, отдает въ тот монастиръ село Вязовок с приналежностъми, село Олшанъку с верхнею и с ниж-нею мелницами, луки прозиваемія Борнадимъскіе с лѣсомъ поддворомъ занятимъ, і села Луки, Хицы, Мгар и Пески названнія, какъ въ себѣ имѣютъся, повелѣвает пречестному отцу ігумену Іпатію монастиря Преображенского и по немъ игуменамъ и всѣмъ тамошнимъ пребивающимъ інокомъ для веег-дашънихъ монастирскихъ росходовъ тѣми селами, мелъницами и въсѣми к тому монастирю принадлежащими грунътами въладѣты и всякіе с нихъ доходи имати. И чтоб въ тѣхъ вишъшеімянованънихъ пожиткахъ ни единого ни от кого никакова насилія не имѣли. А войтомъ со крестяни вишъреченъ-нихъ селъ, чтоб без препони належащое тому монастирю отдавать послушаніе. Да они ж де ігуменъ Іпатій зъ братьею къ тому вишепомянутому Мгарскому монастиру въладѣютъ купленними вотчинами и мелницами, и сенъними покоси, и земълею, и леей, и рибними ловли на рѣчке Булатце, купленънимъ дворомъ с мелницею и земълею, а на той земъли селцомъ Тернами, и озерами с рибними ловъли; да на реки Сулѣ под горою Лисою двема мелница«ш купленними ж; да под городомъ Лубнями двема ж купленними мелни-цамы; да въ селцѣ Мгарѣ трема мелницами монастирскими, построениями; да въ селцѣ Пескахъ купленнимъ скотскимъ дворомъ и земълею пахатною н сенъними покоси; де селцѣ Тишъкахъ трема купленними ж мелницами на реки Удай исъ лесами купленними, да въкладними лесами жъ, [91] і сен-ними покоси, и земълею пахатною; да въ Лукомъскомъ уезъде рибними ловлями, красними озерами данъними и купленними; да на рѣчке Слѣпороде въкладнимъ монастиремъ архистратиха Михайла Красногорскимъ от князей Вишъневецкихъ, земълею и сенними покоси исъ лѣсами данъними, на той речке двемя мелницами; да въвѣрхъ по той рѣчки въ селѣ Воронинцахъ земълею, и сенними покоси, и лесами купленними; да въ городе Лубняхъ купленнимъ двѣма дворами исъ хоромънимъ строениемъ, и съ пивъними поварнями, и с солодовънями и с винокурнею; да въ Полтавъскомъ уезъде под городомъ Будищами за рекою Ворскломъ лѣсомъ прозиваемимъ Ковъ-