Сторінка:Замітки і матеріяли до історії української революції. 1917-1920 рр. Том II (1921).pdf/113

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана


— 113 — Гомовні точки цього договору такі : І. Ніхеччина, Австро-Угорщина, Болгарія і Туреччина з одного боку і Українська Народна Республика з другого боку заявляють, що военний стан хіх види скінчився. Заключаючі договір сторони ухвалили надалі жити з собою в мирі й ириязні. II. 1) Між Австро-Угорщиною з одного боку й Українською Народньою Республикою з другого боку, як далеко ці держави хежують між собою, лишаються ті межі, які були перед війною між Австро-Угорщиною і Росією. 2) Далі на північ іде гряниця Української Народньої Республики, починаючи від Тарнограду, в загальних рисах по лінії Білограй-Щебрешин - Красностав-Пугачів—-Радин — Межиріччc— Сарнаки — Мельник — Високо-Литовське — Камінець-Литовський —Пру- жани - Вигоновське озеро. В подробицях цю гряницю зазначить мішана коxісія, беруч. під уваrу етнографичні відносини і жадання населення. 3) На випадок, коли б Українська народия Республика мусіла мати спільну межу з якоюсь иншою з чотирьох союзних держав, застерігаються особливі умови. III. Звільнення окупованих територій почнеться негайно ж після ратифіка- ції мирового договору. Спосіб переведення звільнення та передачи звільнених, країв означать уповновласнені заінтересованих сторін. IV. Дипльоматичні і консулярні відносини між сторонами, що заключають: договір, відновляться негайно по ратифікації мирового договору. Що-до най- ҳальше йдучого допущення консулів з обох боків застережено особливі умови. . . V. Заключаючі договір сторони відмовляються обопільно від заплати коштів війни, себ-то від державних видатків на ведення війни, а також від покриття военних шкод, завданих державах і їх горожанах на военних полях шляхох військових операцій, включаючи сюди всі переведені у ворожій державі реквізиції. VI. Военних полонених буде одпущено з обох боків додому, оскільки вони не захочуть дістати дозволу, лишитися в чужій державі або податися до якоїсь иншої держави. Полагодження звязаних з цим питань відбувається шляхом окремих договорів, зазначених в VII статі. VII. (В цій довгій і докладній етапі унормовано будучі господарські від- носини між чотирма союзними державами й Українською Народньою Республикою, на таких основах: на час до 31. липня 1918. обовязуються сторони, що заклю• чають договір, постачати обопільно надвишки хліборобських і промислових про- дуктів. Скількість товарів і їх ціни установлює комісія, яка сходиться зараз же по заключенню миру. Обмін товарами відбуватиметься почасти через державні централі або стоячі під доглядом держави орtани, а почасти шляхом вільної тор- товлі. До заключення остаточного торговельного договору, а у всякім разі по упливі 6 місяців після заключення загального миру, обопільні торговельні зносини управильнить провізорична умова, яку можна виповісти протягом 6 місяців від . . 30. червня 1919. Ця провізорична умова нормує обонільні договорні мита, які мали силу до вибуху війни в торговельному обороті між Австро-Угорщиною та Росією, також для зносин між Австро-Угорщиною та Україною. В ній в також всі важиіщі точки старого торговельного договору з Росією, оскільки вони мають відношення до України. По-за тим забезпечено вільний провіз до Азії, а особливо до Персії, який раніше замикала Росія. Нарешті, було умовлено, що в госпо- дарських зносинах між краями обох держав, охоплених митовим договором, Австро- ".. Угорщина з одного боку й Україна з другого боку, не буде Україна жадати , полегкостей, які робить Австро-Угорщина Німеччині або якiй иншій країні, зва- заній з нею митових союзом, що межує з Австро-Угорщиною безпосередньо або через якусь иншу, звязану митовим договором з нею або з Німеччиною країною“. Такі ас постанови е важними і навпаки - для України). VIII. У нормовання публичних і приватних правних відносин, виміна подо- . нених та цівільних інтернованих, справа амнистії, а також справа захоплених противником торговельних кораблів — все те устaлиться в окремих договорах з Українською Народньою Республикою, які творять значну частину теперішнього мирового договору й, оскільки це можливе, одночасно з них вступлять в силу. " ІХ. Умови, заключені цим жирових договором, творять едину неподільну Іi.tість. . . . . . . .