Сторінка:Замітки і матеріяли до історії української революції. 1917-1920 рр. Том II (1921).pdf/50

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана


революційних сил демократії України і тих сахих веде край до без- ладдя та зросту контрреволюції,“ — постановила поширити в повній мірі владу Ѓенерального Секретаріату на відмежовану територію України (Херсонщину, Катеринославщину, Харьківщину, материкову Таврію, Холмщину, частину Курщини і Вороніжчини). 14. листопада (н, ст.) Центральна Рада оповістила населення України про ці свої ухвати і закликала „все населення, горожанське і військове, до епокою та мирної праці.“ „Центральна Рада та її виконавча влада — Генеральний Се- кретаріят, — говорилось в кінці оповіщення Центральної Ради, — пороблять усі заходи, щоб привернути спокій і порядок, не допуска- ючи жадних самочинних анархичних виступів, що схиляються до порушення порядку. У краінська Центральна Рада — орган револю- ційної демократії України — та її Генеральний Секретаріат, що спирається в своїй діяльности на всі організації і в однородним ре- волюційно-демократичних правительством Україні, переконані, що їм удасться спільними силами осягнути поставлені собі цілі. До спокою і праці, горожане, селяне, робітники і салдати ! В той самий час робились Центральною Радою заходи до на- вязання звязків з фронтовим командуванням, особливо так званого „пів- денно-західнього та румунського, с.-т. українських фронтів, з метою забезпечення армії нормального постачання потрібних ій річей. 16. листопада (п. ст.) Генеральний Секретаріат оголосив сліду- юче своє повідомлення: „Від Тенерального секретаріату України. lенеральний Секретаріат по- відомляе всіх горожан, всі правительственні уряди, політичні і правительственні органи на Україні: Центральне правительство всієї Росії не має змоги управляти державним життям. Цілі краї зосталися без правлячих центрів. Тому зростає безладдя по- літичне, господарче і суспільне. З огляду на те, Секретаріат доповняється тих- часово Тенеральними секретарями для справ : харчових, військових, судових, почт та телеtрафу, доріг. Компетенція Генерального секретаріату поширкгеться на всі тубернії, де більшість населення складається з Українців. Тому Тубернії херсонська, харьвівська, Катеринославська і таврійська (без Криму) включаються в територію України. Всі органи тих щуберній, а також горожане единої України всіх народностей, мають звертатися з усіма справами до відповідних секретарів Генерального секретаріату. Всі чутки і розмови про сепаратизм, про відокремлення України від Росії — це тільки контр-революційна пронаtанда або просто несвідомість. Центральна Рада і Генеральний Секретаріат тверҳо та ясно заявили, що Україна повинна зо статися в складі Федеративної Російської Республики, яко рівноправне дер- жавне тіло. Теперішне політичне положення тої постанови не зміняє з нічix. Доки не заключено миру між вонючими державами, робота на фронті не сміє спинитися, Армія мусить бути одiта, нагодована і озброєна. Генеральний Секретаріят, в порозумінню з компетентною центральною военною властю, вживе всіх заходів, аби задовольнити всі потреби армії. Вибори до Всеросійських установчих зборів повинні відбутися, як на- значено — 12. листопада, коли до того часу не будуть змінені для всієї Росії. Громадяне й установи мають прийняти це до відома і подбати з цілою енерtією, щоб вибори було переведено точно, активно і многолюдно. в короткім часі Це-тральна Рада затвердить і енеральний Секретаріат проголосить закон про Українські Установчі збори. Виборних органам подається