Сторінка:Замітки і матеріяли до історії української революції. 1917-1920 рр. Том II (1921).pdf/73

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана


- 73 — за інтереси трудящого люду, погроза нової братогубної війни, шо оголошена Радок Народніх Комісарів Україні, руйнує братерство трудящих верств усіх народів, розбуджує прояви національної ворожнечі та затемнює клясову свідомість нас сприяючи тим самим зростові контрреволюції. Визнаючи, що відповідь Генерального секретаріату з 17. грудня (н. ст.) е належною відповіддю на замах Народніх Комісарів на права українських селян, робітників і вояків, Всеукраїнський з'їзд Рад Селянських, Робітничих і Салдат- ських депутатів уважае потрібним вжити всіх заходів, щоб не допустити до про- лиття братерської крови, і звертається з гарячим закликом до народів Росії всіма способами запобігти можливості нової ганебної війни “ Ifісля цього з'їзд ухвалив слідуючий текст відоави до народів Росії: „Браття ! Більше трьох років сини всіх народів, сущих в Росії, попліч билися в окопах. Довгі роки ми всі разом боролися з осоружним самодержавним надом і спільними силами досягли перемоги революції. Першим ділом великої революції було проголошення прав усіх народів на самоозначення. Український народ використав свое право та проголосив Українську Народню Республику. Цій Народній Республиці Рада Народніх Комісарів оповіщав війну ! З tенералом Гінденбурtом Рада Народніх Комісарів веде мирові переговори, а демократії всіх народів України вона ставить ультиматум і погрожує війною. На словах Рада Народніх Комісарів наче б признає право нації на само- означення аж до відокремлення. Але це тільки на словах, а на ділі власть Коміса- рів намагається брутально вмішуватися в діяльність Українського ІПравительства, яке виконує волю законодатного орtану — Центральної Української Ради. Яке ж це право на самоозначення ?! Певне, Комісари дозволяють самоозначуватися тільки своїй партії, всі ж инші групи лю,4ности та народи вони, як і царське правительство, хочуть тримати під своє кормигою силою зброї.. Але український народ не для того скинув з себе царське ярмо, щоб запрягтися в ярмо Комісарів. І не для того народи Росії прати уть замирення на фронті, щоб в тилу росочати ще страшніщу братогубну міжусобну війну в рядах самої демократії. іцентральну Українську Раду Народні комісари прого.10 ують бурясу азною. Чи ж це правда ? Ні, це -— наклеп ! lентральну Раду вибрати з i3:4и робітників, селян і салдатів усієї України. Девять місяців провадиті, вона боротьбу за права демократії та національних меньшостей України. За цей час Центральна Рада зорганізувала коло себе селянство та робітників, зєдната українське революційце військо. проголосила Народню Українську Республику з складі федеративної Росії, передала землю без викупу трудовому народові, завела восьмигодинний робочий день і догляд за виробництвом, скасувала кару на смерть, дала амністік за політичні проступки та проголосила національно-персональну автономію. Для меньшостей України. Всього цього вона досягата не нарушенням прав инших народів, а пошанок 4) них ; не касуванням громадянських та політичних свобід, а їх обороною; не зброєК) та насильством, а відкритою зорtанізованою політич- ною боротьбою. От за яку працю Народні комісари обізвали центральну Раду буржуазних правительством. Та саме за це вся емократія України підтримувала і буде підтримувати центральну Раду, яко найвищу в краю владу, утворену спілкою революційних селян, робітників і салдатів, 40 дого дня, коли на місце Раҳи стане верховний господарь. Української Землі -- Українські Установчі збори. Брати і товари IIIі -- робітники, салдати та селяне! Хіба це ви оповістили війну революційній демократії України? Хіба вам треба душити волю на Україні ? Хіба ви вважаєте нас, демократію України, страшніпим ворогом, ніж полчица Гінденбурta ?! Ні, ми цьому не віримо ! Ilоміркуйте ! Скажіть тим, які ведуть вас, Раді Народніх Комісарів. що вони розпочали злочинне діло. Скажіть їм. що ви не нарушите тої братньої згоди між Україною і всіма пародами Роси, нә яку роблять замах петроградські Комісари. lого ми хочемо ? Ми хочемо утворити всеросійську . федеративну владу, яка б опіралася на зорганізовану во.к народів і краів. Ця влада повинна бути однородно-соціалістичною, нід больніQвиків до народніх соціялістів включно. Ми домагаємося негайного загального демократичного захирення. ( )т се претрата